Què és el que veig!

Si no estem d'acord amb el consum que reflecteix la factura de l'electricitat, convé adreçar-se en primer lloc a l'empresa comercialitzadora del servei
1 Juny de 2013
Img economia domestica listado 181

Què és el que veig!

/imgs/20130601/factura1.jpg
Quan les companyies d’electricitat no poden obtenir les xifres de lectura del nostre comptador per les raons que siguin, necessiten fer un càlcul aproximat del consum. Llavors efectuen una estimació basada en dades registrades en les mateixes dates de l’any anterior. Si s’equivoquen en una factura, el més habitual és que ho corregeixin en la següent, que sí que hauria de tenir en compte el consum real. Així i tot, són nombrosos els consumidors que no estan d’acord amb les lectures del comptador i decideixen queixar-se a l’empresa subministradora.

Primer pas: revisar bé la factura

Si no estem conformes amb el rebut de la llum, cal revisar la factura per buscar el nom de l’empresa que la firma per presentar una reclamació. Si la companyia no dóna una resposta satisfactòria, l’afectat ha d’adreçar-se a la distribuïdora, que podria ser responsable d’un error de lectura de comptador o d’haver efectuat una estimació errònia. La lectura es refereix a la xifra que marca el comptador del subministrament. N’hi ha de dos tipus:

 • La real: la primera indica la numeració que marca el comptador en una data en concret. Aquest serà el nostre consum.
 • L’estimada: s’utilitza en períodes en què l’empresa distribuïdora, encarregada de fer les lectures, no ha passat per llegir el comptador o ningú li n’ha facilitat les dades.

Per comprovar si les lectures que fan les distribuïdores coincideixen amb les nostres, n’hi ha prou de contrastar de manera personal les dades. En general, per conèixer la lectura d’un mes, l’usuari ha d’apuntar el nombre de cinc dígits (corresponents al total de quilowatts registrats) el mateix dia cada mes, si pot ser a la mateixa hora millor, i restar-ne la lectura del mes anterior. Així obtindrà la quantitat de quilowatts que ha gastat durant aquest període.

De vegades, els comptadors es troben dins de l’habitatge i la distribuïdora no hi pot accedir de forma còmoda per fer-ne la lectura. Amb la finalitat d’evitar tenir lectures molt allunyades de la realitat, és aconsellable comunicar les dades de consum a la companyia per telèfon o per mitjà de la pàgina web, facilitar l’accés a l’aparell mesurador, si no està a la cambra de comptadors, o anotar les dades de lectura als fulls que, sovint, es deixen a la comunitat amb aquesta finalitat.

No obstant això, les associacions de consumidors recomanen esperar al mes següent abans de formalitzar una queixa, quan la lectura del comptador no coincideix amb la nostra. La raó és que es podria tractar d’una estimació. La factura següent hauria d’estar basada en la lectura real. Si el càlcul era erroni, caldrà corregir de forma automàtica l’import cobrat de més.

Abans de reclamar

Si es considera, però, que el consum que s’ha cobrat és massa elevat, que la lectura continua sent incorrecta i que no es corregeix la xifra facturada, el que cal fer és reclamar. Les companyies aconsellen dur a terme les accions següents abans de formalitzar una queixa:

 • Verificar la lectura real que registra el comptador per contrastar-la amb la lectura facturada. Si l’última lectura del rebut és estimada, els consums cobrats es regularitzaran quan es disposi d’una lectura real.
 • Comprovar l’històric de consum de quilowatts facturats en anys anteriors.
 • Valorar si s’han incorporat electrodomèstics nous que hagin pogut augmentar el consum.
 • Comprovar el funcionament correcte del comptador. Per fer-ho, algunes companyies recomanen desconnectar tota la instal.lació elèctrica de la casa i verificar si al cap de deu minuts el comptador ja no registra cap consum.
 • Sol.licitar a la companyia distribuïdora una comprovació del funcionament del comptador, si es considera que no funciona de manera correcta.

Els canals de reclamació

Per regla general, les companyies posen a disposició dels seus clients diferents canals de contacte per presentar reclamacions. Si volem manifestar disconformitat amb la lectura del comptador, tenim diferents opcions:

 • Oficina en línia de la companyia elèctrica’: algunes empreses faciliten un correu electrònic per procedir amb la queixa. D’altres tenen formularis per reclamar i adjuntar còpies de documents que provin el motiu de la reclamació.
 • Oficines comercials de les companyies: allà podrem formalitzar la reclamació emplenant impresos preparats a aquest efecte. És important presentar còpies de tota la documentació que pugui reforçar la queixa. Una vegada registrada, les companyies faciliten un codi que podrem fer servir per conèixer l’evolució de la disconformitat presentada.

Si la reclamació no es resol en un termini aproximat de 30 dies, haurem de comprovar si la companyia de la qual som clients i la comunitat on vivim s’ha adherit al Sistema Arbitral de Consum per a la resolució de conflictes relatius a subministraments. En cas que sigui així, la queixa es podrà adreçar a la Junta Arbitral Autonòmica en qüestió.

El consumidor també pot tramitar la reclamació a l‘Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Té la possibilitat de fer-ho de forma presencial, per correu o per Internet.

A més, hi a l’opció de reclamar per via judicial quan l’usuari no pugui assolir un acord amb l’empresa en un conflicte de consum. Tanmateix, el més recomanable és acudir a una associació de consumidors, que informarà l’afectat si el cas pot prosperar o no als tribunals.

Forma de la reclamació

/imgs/20130601/factura2.jpg
En les comunicacions amb la companyia s’haurà d’indicar la màxima informació possible perquè l’empresa pugui tramitar i resoldre la reclamació de manera eficaç. S’hi hauran de referir les dades següents:

 • Dades del contracte: nom complet i NIF del titular del contracte (en cas que no coincideixi amb el reclamant) i adreça completa del punt de subministrament del servei. També s’hi haurà d’incloure el nombre de pòlissa o de contracte i el número de factura, si la queixa està relacionada amb un cobrament. Aquestes dades figuren, en general, en les factures.
 • Motiu de la reclamació”’: haurem de fer una breu descripció de la disconformitat amb la lectura del comptador, aportant dades i fins i tot dates de trucades o noms de persones amb les quals haguéssim pogut contactar, a fi de facilitar una resolució satisfactòria de la queixa.