Circular amb bici

Les bicicletes també són per a la ciutat

Anar amb bicicleta o practicar el ciclisme és un esport molt popular, a més d'un mitjà de transport sa i agradable
1 Juny de 2000
Img medioambiente listado 157

Les bicicletes també són per a la ciutat

/imgs/20000601/medioambiente01.jpgLa bicicleta respecta el medi ambient, cosa fonamental a les ciutats, cada vegada més aclaparades pels vehicles de motor. Circular amb bicicleta també aporta beneficis a la salut, tant al sistema cardiovascular, si es pedaleja al ritme adequat, com a les extremitats inferiors, ja que desenvolupa la musculatura. L’absència de xocs repetits durant el pedaleig, el descans de les cames, que no suporten el pes del cos (ho fa el selló), i la posició dels malucs, flexionats o semiflexionats, converteixen la pràctica ciclista en aconsellable per a obesos i persones amb problemes d’artrosi a les cames. L’inconvenient principal és la possibilitat d’accidents, sobretot en carreteres molt freqüentades per vehicles de motor. Així, les morts de ciclistes per atropellament continuen sent notícia i el seu nombre no sembla disminuir.

Els automobilistes acaparen els carrers

Les organitzacions que defensen l’ús de la bicicleta han llançat una sèrie de propostes per aconseguir el model de ciutat que resulti més concorde amb el medi ambient.

El transport urbà que, segons aquestes tesis, fomenta indirectament (per les línies insuficients i els horaris limitats que ofereix) l’ús de l’automòbil privat, comporta un alt malbaratament d’energia i un impacte ambiental notable i no garanteix, en contrapartida, un mitjà eficaç, ràpid i segur de transport. Segons Amics de la Bici, les persones que es desplacen habitualment amb cotxe per la ciutat suposen el 20% dels usuaris del carrer, però acaparen el 62% de l’espai viari públic i són responsables del 97% de la contaminació atmosfèrica de les grans ciutats. Els cotxes i les motos són també l’origen de la contaminació acústica, de la congestió crònica dels carrers, del mal funcionament dels transports públics (atrapats en els embussos) i de la pèrdua de moltes vides humanes.

/imgs/20000601/medioambiente02.jpgEn definitiva, segons els defensors de la bicicleta, els vehicles de motor són directament responsables del deteriorament de la qualitat de vida col·lectiva a les urbs. Malgrat això, la millora de la xarxa viària acapara un alt percentatge de les inversions públiques. D’aquesta manera, segons aquestes tesis, s’ha estimulat encara més l’ús del cotxe privat i ha disminuït el nivell d’ocupació dels transports públics, la qual cosa ha fet augmentar el seu enorme dèficit i ha hipotecat d’altres alternatives més coherents i eficaces. Per tant, proposen que es reorienti la política de transport i s’aposti decididament per un model basat en la reducció de la mobilitat obligada, en la pacificació del trànsit, en el transport públic assequible i eficient i en mitjans de transport que no contaminin: la circulació a peu i amb bicicleta.

Propostes per a una ciutat millor

Les organitzacions defensores de l’ús quotidià de la bicicleta proposen, per aconseguir una ciutat més habitable per a tots, les opcions següents:

 • Pacificació del trànsit: qualificar tots els carrers de 8 metres d’amplada o menys (excepte els de vianants) com a àrees de prioritat invertida, amb una velocitat màxima de 15 km/h. Triplicar en 4 anys la superfície dels carrers per a vianants i bicicletes, amb preferència per als vianants. Limitar la velocitat del 50% de la resta de vies a 30 km/h. Aplicar immediatament una moratòria a la construcció de vies ràpides i d’aparcaments als centres urbans.
 • Circulació a peu: crear per als vianants itineraris senyalitzats degudament, segurs i agradables, que comuniquin barris, centres comercials, equipaments i zones d’esbarjo. Suprimir les barreres físiques entre barris i facilitar el trànsit per a disminuïts físics, cecs i sords. Reservar, en tots els barris, un mínim del 50% del sòl viari públic per a vianants, ampliar voreres i crear zones de vianants.
 • Circulació amb bicicleta: revisar i corregir el disseny incorrecte de les infraestructures per a bicicletes que existeixen en l’actualitat i millorar la disciplina viària, incidint en el respecte dels carrils existents per a bicicletes. Complementar progressivament una xarxa bàsica amb xarxes de barri, que s’integrarien als carrers de trànsit moderat. Assegurar la connexió segura amb bicicleta amb municipis veïns. Implantar aparcaments de bicicletes per tota la ciutat.
 • Transport públic: atorgar prioritat absoluta a la inversió en transport públic per aconseguir un sistema ràpid, còmode, net i econòmic. Ampliar horaris, especialment en dies festius. Permetre l’accés per a bicicletes a tots els transports públics.
 • Campanyes d’educació: promoure l’educació viària a les escoles, impulsar que la gent camini, vagi en bicicleta i utilitzi el transport públic i desmitificar el cotxe i la moto entre els infants i la joventut. Fer campanyes anuals, com “la bici a l’escola” i d’altres de similars, a favor del transport no motoritzat als centres docents i no oblidar les campanyes públiques per fomentar hàbits de transport sostenibles entre els ciutadans.
Per als ciclistes a la ciutat

Les associacions que promouen l’ús de la bici a la ciutat llancen unes propostes per millorar la seguretat del ciclista. Repassem-les:

 • Circuleu pel centre del vostre carril i feu-vos respectar. Una bicicleta apropada a la vora de la carretera desperta la temptació en els cotxes d’avançar, tot i que no es pot mantenir una distància prudencial durant l’avançament. Un cotxe aparcat pot obrir les portes sense mirar i fer caure el ciclista.
 • Circuleu pel carril dret. Els cotxes no esperen trobar un usuari lent al carril esquerre (el ràpid) i, atès que avançar per la dreta és poc comú, es desconcerten. Això no obstant, si heu de girar a l’esquerra és millor situar-vos en aquest carril amb antelació.
 • En carretera s’ha de circular per la vorera.
 • Circuleu a la velocitat adequada. Encara que a vegades sigui incòmode, adapteu-vos a la velocitat del carrer per on circuleu i, si és possible, escolliu carrers tranquils.
 • Busqueu una ruta segura. Val la pena seguir un bon itinerari per carrers plàcids o per carrils-bici, amb l’ajuda d’un plànol. Freqüentment, els cascos antics o els barris tranquils ofereixen bones possibilitats.
 • Mantingueu la vostra bicicleta en bon estat. Abans d’iniciar qualsevol passeig o excursió, comproveu amb molt de compte les parts i els accessoris de la bicicleta.
 • Feu-vos veure a la nit. A més de la dinamo a la part davantera de la bici, convé col·locar darrere una franja reflectora i un llum vermell intermitent, amb piles, que no s’apagui quan us atureu als semàfors.
 • Utilitzeu el casc i no circuleu amb auriculars ja que no us permet de controlar el trànsit que es troba darrere vostre.
 • Amb pluja, extremeu les precaucions. El que és fàcil es torna difícil i perillós.
 • Lligueu la bici amb un bon cadenat.
 • Assegureu-vos. Una assegurança de responsabilitat civil us cobreix els possibles danys que pugueu ocasionar a terceres persones.
 • Respecteu les normes de circulació, encara que en alguns casos convé “adaptar-les”. Per exemple, als semàfors és aconsellable aturar-se uns metres més enllà de la línia per empassar-se menys fum i disposar d’uns metres d’avantatge quan arrenquin els cotxes.