El Servei d’Aigües, responsable de la inundació d’un local