Aspiradores compactes

Totes compleixen, però hi ha diferències

Entre els diversos tipus d'aspiradores, les compactes es caracteritzen per les petites dimensions que tenen i l'escàs pes
1 Juny de 2000
Img analisis 2 listado

Totes compleixen, però hi ha diferències

/imgs/20000601/analisisb01.jpgS’han analitzat vuit aspiradores que pesen al voltant de quatre quilos, els preus de les quals oscil·len entre les 10.295 pessetes de Taurus i les 16.900 pessetes de Bosch. Són còmodes, amb un nombre variable d’accessoris de neteja entre els quals, a més de la mànega i el tub prolongador, hi ha diferents toveres o raspalls (per a terres, entapissats, ranures o terres irregulars). Pel que fa a la bossa que recull la brutícia aspirada, en tots els casos de paper, té una capacitat que oscil·la entre els 1,8 litres a Taurus i Panasonic i els 3 litres de Bosch. Totes les que s’han comparat incorporen filtres de motor i regulació de cabal d’aire. Tanmateix, tot i que totes són bones, s’han registrat diferències en les prestacions d’unes i altres: facilitat d’ús, manteniment i neteja, potència, soroll que emeten en funcionament, capacitat de succió, eficiència d’aspiració, radi d’acció i consum energètic.

La bossa: de paper i d’un sol ús

Totes les mostres contenen bosses de paper d’un sol ús la capacitat de les quals varia entre els 1,8 litres de Taurus i Panasonic i els 3 litres de Bosch. Només les Samsung, Moulinex, Bosch i Ufesa inclouen un indicador d’ompliment de la bossa, molt útil per obtenir-ne un aprofitament òptim. Samsung, Solac, Bosch i Panasonic, per la seva part, porten un sistema de bloqueig que impedeix el funcionament de l’aspiradora quan la bossa no està instal·lada a l’aparell. Així mateix, totes incorporen filtres per protegir el motor de la brutícia aspirada. A Panasonic el filtre de motor no es pot canviar sense desmuntar l’aspiradora.

La funcionalitat de les aspiradores està condicionada, en part, pel tipus i nombre d’accessoris de neteja. Així, totes inclouen una mànega amb un o dos tubs allargadors i una subjecció per al tub aspirador. També incorporen una tovera o raspall per a terres i una altra per a entapissats. A més, la majoria ofereixen una tovera per a ranures o terres irregulars. Atenent al nombre d’accessoris, Bosch és l’aparell més complet i Rowenta el més pobre, ja que no ofereix cap tovera per a ranures o terres irregulars. En totes es pot regular el cabal d’aire que entra i hi ha altres utilitats com rodes multidireccionals i nansa de transport. Totes menys Rowenta tenen recollidor de cable automàtic, mentre que Samsung, Taurus, Moulinex i Ufesa presenten comandaments que es poden accionar amb el peu, la qual cosa confereix a aquest electrodomèstic una comoditat d’ús superior. Finalment, Taurus i Ufesa són les úniques amb colze giratori a la boca d’entrada del tub d’aspiració, cosa que aporta també una comoditat afegida.

La comoditat, peça clau

Quant a ergonomia, destaquen Samsung, Taurus i Ufesa, tant per la seva mida com per altres característiques que milloren la facilitat d’ús: regulació de potència de motor graduable des de l’empunyadura del tub i possibilitat d’accionar els comandaments amb el peu sense haver-se d’ajupir. En manteniment i neteja, Moulinex i Ufesa es revelen com les millors, mentre que a Panasonic aquest aspecte no ha estat ben valorat, ja que no és possible canviar un filtre de motor sense desmuntar l’aspiradora. L’acabat, l’estabilitat i l’arrossegament són satisfactoris en totes les mostres. Pel que fa a l’ús i maneig, Samsung, Bosch i Ufesa han estat les millors, mentre que a Rowenta l’absència de recollidor de cable la converteix en menys manejable, encara més tenint en compte la llargària del cable (gairebé set metres). D’altra banda, cap d’elles porta proteccions a les parts exposades a cops contra cantonades o mobles, tot i que Ufesa incorpora proteccions amb bandes de cautxú sobre les rodes per evitar així ratllar els terres.

Altres aspectes que contribueixen a l’ús satisfactori d’una aspiradora són el seu radi d’acció i el colze giratori a l’entrada del tub. De mitjana, aquestes aspiradores operen en 7,6 metres de radi d’acció, incloent-hi el cable de xarxa, la mànega i el tub prolongador. Samsung i Rowenta són les de radi d’acció més gran (8,5 i 8,6 metres, respectivament), mentre que les de radi menor són Taurus i Solac (6,9 i 7,5 metres, respectivament). Quant al colze giratori, només Taurus i Ufesa en tenen.

Com és ben sabut, aquestes aspiradores generen un nivell de soroll superior al desitjable. L’anàlisi va demostrar que totes són sorolloses, si bé les menys estrepitoses són Bosch i Ufesa (81 decibels). Les que més contaminació acústica produeixen són Taurus i Solac (al voltant dels 90 decibels). En resum, pel que fa a l’aptitud a la funció, les millors aspiradores són Samsung i Ufesa, encara que la resta compleixin amb la seva comesa.

Seguretat: algunes insuficiències menors

La normativa de seguretat fixa una sèrie de proves que aquests electrodomèstics han de superar, com la protecció contra xocs elèctrics, la resistència a la calor i al foc i l’escalfament màxim. Han de complir també requisits de construcció (resistència mecànica, connexió a xarxa i cable d’alimentació, borns per a cables exteriors, cables interiors…). S’han realitzat proves a fi de verificar el comportament de les vuit mostres. La majoria dels resultats van ser d’acord amb la norma, però es va registrar alguna excepció: Solac no va superar la prova d’escalfament en ús normal perquè el cable de xarxa i el bobinatge del motor van experimentar escalfaments superiors als permesos. A Panasonic, l’escalfament del cable d’alimentació es va apropar al màxim admissible. Aquest cable, recordem-ho, s’ha de trobar estès durant el funcionament de l’aparell, ja que si es troba parcialment enrotllat la possibilitat d’escalfament del cable augmenta. D’altra banda, ja en matèria de construcció, el cable de xarxa de Bosch no lluïa marques de conformitat amb les normes.

A Moulinex i Rowenta, el motor i altres components interns queden més ben protegits de la pols i la brutícia aspirada que en altres aspiradores, gràcies a la seva hermeticitat. A més, només el motor de Rowenta porta un marcat CE. D’altra banda, les proves de compatibilitat electromagnètica es realitzen per comprovar, entre altres aspectes, que el “soroll” elèctric que emeten els aparells no supera el nivell establert. En cas contrari, entre altres repercussions, el funcionament d’altres aparells (els més sensibles, com les ràdios) connectats a la xarxa es podrien veure afectats per les interferències molestes. Només quatre mostres (Samsumg, Moulinex, Rowenta i Ufesa) presenten un comportament del tot satisfactori. A Taurus es va detectar una desviació sense massa importància. Solac, per la seva part, va fallar en dues de les proves: pot causar interferències en altres aparells i provocar una lleu caiguda de la intensitat lluminosa de la llar quan s’encén l’aparell. Bosch i Panasonic fallen en aquest últim aspecte.

Garanties i informació al consumidor

Samsung, Moulinex, Rowenta i Panasonic ofereixen 12 mesos de garantia per a l’aspiradora i les peces de recanvi. Taurus, Solac i Ufesa estableixen 36 mesos per a l’aspiradora (un any de garantia completa i dos més només per a components a substituir, tot i que les despeses de mà d’obra i desplaçament van a càrrec de l’usuari). A Bosch, la garantia no té espais per a l’adreça del client ni per al segell de l’establiment venedor.

Pel que fa als manuals, són complets i clars. Els de Samsung i Rowenta resulten més senzills d’entendre, gràcies als diagrames i dibuixos explicatius que incorporen. La informació al consumidor (etiquetatge, marcatge, instruccions d’ús i manteniment) i la garantia estan subjectes a normativa. S’han detectat irregularitats: la placa de característiques de Samsung, Bosch i Rowenta no va superar la prova d’indelebilitat (els seus símbols queden esborrats i il·legibles després de fregar-los amb productes de neteja). A Bosch, a més, es van descobrir altres problemes: el certificat de garantia és incomplet, està només en alemany i no s’informa sobre els serveis d’assistència tècnica de l’aparell. A Moulinex, un dels símbols no respecta les dimensions normalitzades. Per tant, només Taurus, Solac, Ufesa i Panasonic van presentar un etiquetatge i marcatge d’acord amb la norma.

Quin es pot escollir?

Podem comprar una aspiradora per poc més de 10.000 pessetes (Taurus, Panasonic), però n’hi ha de gairebé 17.000 pessetes (Bosch). És justificada la diferència? Ponderant les dades que han sorgit d’aquesta anàlisi, només convé optar per la més cara si volem comptar amb el repertori d’accessoris molt complet de què disposa Bosch que és una de les que més aspira. Amb tot, Moulinex (12.460 pessetes) és la millor en la relació qualitat/preu. Samsung és també una opció interessant (11.566 pessetes).

Quant al consum energètic (els valors del quadre es refereixen al consum a potència màxima deixant el broquet lliure), les de funcionament més econòmic són Taurus (surt a 16 pessetes per hora de funcionament), Moulinex i Bosch. Les que necessiten més energia són Rowenta i Solac (22 pessetes cada hora).

Eficàcia d'aspiració: depèn del model i del tipus de terra

La potència nominal d’aquestes aspiradores va de 1.100 a 1.150 wats, mentre que la potència màxima és de 1.300 i 1.350 wats. A excepció de Taurus i Panasonic, les aspiradores ofereixen l’opció de regular la potència. La capacitat de succió (tot i que contribueix, no determina l’eficiència d’aspiració) varia entre els 16 kpa de Panasonic i els 25 de Rowenta. En l’eficàcia d’aspiració intervé decisivament el tipus de terra en el qual l’electrodomèstic realitza la seva tasca. Es va estudiar el comportament de les vuit aspiradores en terra llis, ranurat i moqueta, i davant tres tipus de brutícia (pols, cabells i molles de pa).

En conjunt, l’eficiència global difereix bastant: entre el 88% d’Ufesa i el 94% de Moulinex. Més en detall: els resultats van ser semblants i molt satisfactoris en terra llis, mentre que en pis ranurat i a la moqueta l’eficàcia va ser ben diferent. En terra ranurat, Panasonic, Solac, Bosch i Ufesa es van mostrar menys eficients, amb resultats d’entre el 83% i el 86% d’aspiració. En moqueta es van anotar diferències encara més grans: Ufesa, Taurus, Solac i Rowenta van ser les menys eficaces (81% -83%), mentre que Bosch i especialment Moulinex (95%) van aspirar molt bé. En general, les que més realitzen aquesta funció i ho fan millor, la funció més important en una aspiradora, són Moulinex (eficàcia mitjana del 94%) i Bosch (92%).

En síntesi

En síntesi

 • S’han analitzat vuit aspiradores amb preus entre 10.295 pessetes (Taurus) i 16.900 pessetes (Bosch). La valoració global ha estat satisfactòria per a totes elles.
 • Taurus, Moulinex i Ufesa destaquen per la seva aptitud a l’ús: facilitat d’ús, manteniment i neteja, radi d’acció, eficàcia en diversos tipus de terra i nivell de soroll.
 • Bosch i Ufesa són les menys sorolloses. Algunes incorporen un indicador d’ompliment de bossa i altres un sistema de bloqueig que impedeix el funcionament si la bossa no està instal·lada. Bosch és la que té més accessoris i Rowenta la menys equipada. Taurus i Panasonic no disposen de regulador de potència i Rowenta no inclou cable retràctil.
 • Les que més aspiren són Moulinex i Bosch i les que menys Ufesa i Solac. La millor relació qualitat-preu correspon a Moulinex (12.460 pessetes). També és interessant Samsung (11.566 pessetes).

Un a un

Aspiradores-trineu, una a una

Moulinex

 • 12.460 ptes. La millor en la relació qualitat-preu. Incorpora indicador d’ompliment de bossa.
 • Molt bona en facilitat d’ús, manteniment i neteja i aptitud a l’ús en general. És la millor en eficiència d’aspiració (94% de mitjana).
 • Destaca en moqueta (95%), on totes les altres aspiren menys.

Samsung

 • 11.566 ptes. Una opció interessant. Mida i manejabilitat satisfactoris. Cable i radi d’acció (8,5 metres) llargs.
 • Incorpora indicador d’ompliment de bossa i sistema de bloqueig en la seva absència.
 • Molt bona en facilitat d’ús, manteniment i neteja, com també en aptitud a l’ús en general. Eficiència mitjana d’aspiració: 90%. Destaca en pis ranurat.

Bosch

 • 16.900 ptes. La més cara, però en certa manera compensa el seu preu. El nombre més gran d’accessoris de neteja i la capacitat superior
  de bossa (3 litres).
 • Amb indicador d’ompliment de bossa i sistema de bloqueig en absència de la bossa. Una de les dues menys sorolloses (81 decibels).
 • Document de garantia incorrecte. La segona millor en eficiència d’aspiració (92%). Destaca en moqueta (93% d’aspiració).

Taurus

 • 10.295 ptes. La més barata i la que menys energia consumeix. Ofereix 36 mesos de garantia (malgrat que només durant 12 mesos és
  completa).
 • Amb colze giratori. La seva aptitud a la funció és molt bona. No té regulador de potència. Les de radi d’acció (6,9
  metres) i capacitat de bossa (1,8 litres) inferiors.
 • És la més sorollosa (90 decibels). Eficiència mitjana d’aspiració: 90%. En moqueta, de les que menys aspira (82%), però bé en pis ranurat (90%).

Ufesa

 • 11.930 ptes. La més pesada (4,4 quilos). Ofereix 36 mesos de garantia (tot i que només durant 12 mesos és completa).
 • Incorpora colze giratori i indicador d’ompliment de bossa. Una de les dues menys sorolloses i molt bona en facilitat d’ús, manteniment, neteja i
  aptitud a l’ús en general.
 • Eficiència mitjana d’aspiració: 88%. La menor de totes, encara que per poc. En moqueta, rendiment (81%) entre les pitjors.

Solac

 • 14.900 ptes. Ofereix 36 mesos de garantia (tot i que només durant 12 mesos és completa).
 • Incorpora sistema de bloqueig en absència de bossa. Una de les dues més sorolloses. Una de les dues que més energia consumeixen.
 • Eficiència mitjana d’aspiració: 89%. La segona pitjor. En moqueta, una de les que menys aspira (82%).

Panasonic

 • 10.900 ptes. La segona més barata i la més lleugera, amb només 3,7 quilos.
 • Incorpora sistema de bloqueig en absència de bossa, però no té regulador de potència. La de menys capacitat a la bossa (1,8 litres).
 • Eficiència mitjana d’aspiració: 89%. La segona pitjor. En pis ranurat, la que menys aspira (83%). Bé en moqueta (91%).

Rowenta

 • 13.900 ptes. Pesa només 3,7 quilos. La llargària del seu cable i del radi d’acció són els màxims d’aquesta anàlisi comparativa (680 cm i 8,6
  metres).
 • Sense cable retràctil i amb pocs accessoris de neteja. Una de les dues que més energia consumeix.
 • Eficiència mitjana d’aspiració: 90%. En moqueta, de les que menys aspira (83%). Bé en pis ranurat (90%).