Va reclamar la pensió de viduïtat de la seva esposa morta