Home Cinema

Qualitat d'imatge i so sense sortir de casa

Limitar la quantitat destinada a aquesta despesa és fonamental i permetrà la primera tria entre uns models i uns altres
1 Febrer de 2004
Img consejos listado 139

Qualitat d'imatge i so sense sortir de casa

/imgs/20040201/consejos01.jpg
El Home Cinema o cinema domèstic és moda i ha revolucionat l’oci i l’electrònica de consum de les llars. Es tracta d’un sistema d’imatge i so compost d’un devedé, un amplificador A/V (àudio/vídeo) i altaveus, que intenta recrear el cinema a casa i permet obtenir a la nostra sala una qualitat d’àudio i de vídeo elevada. Els fabricants ofereixen models per a tots els gusts i butxaques. A continuació es proposen algunes claus per a treure el millor partit al sistema de cinema domèstic.

El preu hi influeix molt

 • Abans de comprar-lo, decideixi quant està disposat a desembossar. Els preus dels equips de Home Cinema varien tant que limitar la quantitat destinada a aquesta despesa és fonamental i permetrà la primera tria entre uns models i uns altres. Una vegada decidit, busqui un establiment que mereixi la seva confiança i on li expliquin clarament els conceptes bàsics que ha de saber per a instal·lar i utilitzar el sistema de cinema domèstic correctament i treure’n el màxim rendiment.
 • Per a poder connectar el sistema de Home Cinema a un televisor aquest ha de disposar almenys d’un euroconnector (els aparells de menys de 10 anys l’inclouen), si pot ser amb sortida commutable RGB (sistema de connexió de vídeo d’alta qualitat que separa els tres colors bàsics). Quant a les dimensions, és aconsellable que sigui de 25 polzades o més. El més adequat, no obstant això, és un televisor de 32 polzades o més, en format panoràmic.
 • Fa uns anys els equips de Home Cinema es compraven per components: es triava un devedé i la resta d’elements (amplificador i altaveus) fins a aconseguir el sistema complet. El conjunt final és millor quan el sistema s’adquireix així: algunes marques són millors fabricant devedés, mentre que unes altres destaquen pels seus excel·lents altaveus, i comprar els components per separat permet decantar-se pel millor de cada casa, però la despesa també augmenta notablement.

Combos o tot en un

 • El mercat ofereix també la possibilitat de comprar un conjunt complet, també conegut com combos, que incorporen tots els elements (amplificador, devedé i altaveus). Aquests sistemes tot en un són la millor opció per als qui s’inicien en el món del cinema domèstic sense exigir la millor qualitat i sense pretendre ampliar-lo. A més de resultar molt més econòmics que si compréssim els components per separat, els combos combinen estètica i prestacions, i han disminuït notablement les mides dels components. Com a aspectes negatius destaquen les seves limitacions tant en connexions com en potència o qualitat sonora, encara que per a una persona que s’hi inicia això no ha de suposar cap impediment. Per a aconseguir un bon combo és fonamental no deixar-se enlluernar per les gangues, perquè els equips que ofereixen moltes prestacions a molt baix preu solen amagar components de baixa qualitat.

Col·locació de les caixes

 • Canal central. S’ha de situar a sobre o a sota de la pantalla de televisió. Ha de tenir blindatge magnètic, perquè l’imant de l’altaveu no alteri la imatge, sobretot en televisors de tub. Si apareixen taques de colors al costat del televisor on s’ha col·locat la caixa central, aparti-la d’aquest almenys 30 o 40 centímetres.
 • Caixes frontals. Els tweeters (altaveus d’aguts) s’han de situar a l’altura de les oïdes, orientats cap a l’oient, a uns 60 cm a cada costat de la pantalla, i a la mateixa profunditat que el central.
 • Caixes posteriors. Per a poder apreciar el so envoltant que aporten, es col·locaran endarrerides respecte a la posició d’escolta com a mínim al voltant d’un metre. Si això no és possible, se situaran a un costat i a l’altre de l’oient. En aquests dos casos, s’han de situar a una altura d’aproximadament 30 centímetres per sobre del cap de l’oient assegut, i orientats cap a ell.
 • Subwoofer. Com que el so greu no és direccional, la seva col·locació no és primordial. Provi diverses ubicacions, i col·loqui’l on millor realci les freqüències baixes sense distorsionar; això sol ser escairat en la paret frontal.

Acústica de la sala

 • Millori l’acústica de la sala en què instal·larà el seu sistema de cinema domèstic. Sàpiga que els vidres i el pladur són el pitjor enemic per a un so clar i natural. El terra de fusta natural també crea reflexions del so. Eviti que el so que surt dels altaveus distorsioni o tingui eco col·locant estores i cortines, que absorbeixen el so en comptes de reflectir-lo.
 • Els mobles amb tapisseria, com ara sofàs i butaques, i els quadres petits, les teles o els tapissos de les parets, també contribueixen a millorar l’acústica.
 • No instal·li les caixes acústiques en un moble que tingui portes o lleixes de vidre. Eviti els mobles que continguin cristalleria.
 • Eviti que el so retrunyi, separant les caixes de la paret almenys 50 centímetres.
Per components
 • Lector devedé
 • És imprescindible que la sortida d’àudio digital sigui del mateix tipus que la de l’amplificador.
 • Ha d’oferir una lectura multiformat: DVD-Vídeo, CD-Vídeo, CD-Audio i, fins i tot, CD-R i CD-RW. Els últims models incorporen lectura de DVD-Audio i SACD (Super Audio CD).
 • Ha de comptar, almenys, amb decodificadors Dolby Digital i DTS (sistemes de compressió del so).
 • Convé que inclogui dos euroconnectors i sortida RGB.
 • Amplificador o receptor A/V. És la unitat central del devedé, permet seleccionar les fonts i controlar el volum.
 • Consideri l’espai en què el vol instal·lar. Per a estances de fins a uns 20 metres quadrats, n’hi haurà prou amb qualsevol amplificador de gamma mitjana-baixa. Una bona elecció seria utilitzar receptors entre 50-100W per canal. Per a habitacions grans serà millor comptar amb un amplificador de més potència.
 • Ha d’incloure decodificadors Dolby Digital i DTS.
 • Triï un model que incorpori almenys dos euroconnectors, una RGB i una entrada òptica i coaxial digitals.
 • Tingui clar què és el que pot muntar a la seva sala. Llevat que tingui diners i espai de sobres, oblidi’s de col·locar 6 altaveus, i, molt menys, 7. Per això resultarà inútil que l’amplificador incorpori Dolby Digital EX, DTS ÉS 6.1 i la resta de formats multicanal que superen el 5.1 (format de so envoltant que utilitza sis canals: esquerre, central, dret, posterior esquerre i posterior dret, i un canal de banda limitada per a sons de baixa freqüència).
 • Caixes o altaveus. Un sistema bàsic està compost per cinc caixes: central, dues de frontals i dues de posteriors. La central reprodueix els diàlegs, les frontals la banda sonora i part dels diàlegs, i les posteriors, o d’efectes, reprodueixen els sons ambientals (sorolls, música de fons, etc.). Dins d’aquest concepte també s’inclou el subwoofer o caixa de greus.
 • Exigeixi que siguin fortes i que no vibren amb el so que es produeix en el seu interior perquè no aportin distorsió.
 • És imprescindible que cobreixin tot el rang de freqüències existent, i que el sistema estigui ben dimensionat.
 • El canal central ha d’incorporar blindatge antimagnètic.