Alumnes d’una acadèmia en fallida no van pagar els crèdits que tenien amb entitats financeres