Un infart mortal causat per estrès laboral va ser considerat com a accident laboral