Reciclatge en la llar

La cura del medi ambient comença a casa

Només cal canviar vells hàbits i aplicar la teoria de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.
1 Octubre de 2002
Img consejos

La cura del medi ambient comença a casa

Els nostres hàbits més quotidians tenen molt a veure amb la degradació global del planeta. Actes tan rutinaris com tirar les escombraries sense separar-les, comprar utensilis d’un sol ús o adquirir els aliments envasats en materials antiecològics o no reciclables contribueixen en gran mesura a la contaminació mediambiental.

Redueixi

 • Adquireixi productes de tota classe en envasos de gran capacitat i, preferiblement, reutilitzables. Eviti els envasos d’un sol ús.
 • Porti les seves pròpies bosses a la compra.
 • Recuperi vells costums com la bossa de pa o l’ouera.
 • Tracti de no comprar productes amb embolcalls superflus. L’important és el producte, no que l’embalatge sigui atractiu.
 • Opti, preferentment, per adquirir aliments a granel.
 • Eviti utilitzar, en la mesura que es pugui, articles d’un sol ús com mocadors de paper, rotlles de cuina, gots i plats de cartró, coberts de plàstic, etc. La indústria de productes d’un sol ús és la que genera més escombraries en tot el món.
 • Conservi els aliments en recipients duradors. No abusi del paper d’alumini.
 • No compri petits electrodomèstics per a realitzar operacions que siguin fàcils de fer a mà, com els obridors.
 • Eviti utensilis i joguines que funcionen amb piles. Si no és possible, utilitzi piles recarregables o piles verdes no contaminants.

Reutilitzi

 • Quan faci servir paper per a escriure, no hi escrigui només en una cara i després llenci el full. Utilitzi l’altre costat per a notes, esborranys, prendre apunts, dibuixar, etc. També pot utilitzar el paper vell per a embolcalls.
 • Procuri fer fotocòpies per les dues cares.
 • Si té jardí, recicli la matèria orgànica.
 • Reutilitzi les bosses de plàstic que li donen en el supermercat per a llençar-hi les escombraries.
 • No llenci els pots de vidre. Resulten molt útils per a guardar pasta, farina o llegums… També es poden utilitzar com a guardiola, portallapis o planter.

Recicli

 • Separi els materials que componen les escombraries per a reciclar racionalment. Utilitzi bosses diferents per a les deixalles orgàniques, per al paper i el cartró, per als envasos de vidre i una altra per a la resta d’envasos (brics, plàstics, llaunes…). I dipositi cada tipus de residu en els contenidors que les autoritats locals han disposat a l’efecte.
 • Faci un ús correcte dels contenidors de recollida selectiva. Un sol tap d’alumini pot malbaratar la càrrega de vidre de tot un contenidor.
 • Per a fer una tona de paper cal talar 5’3 hectàrees de bosc. El consum anual en el nostre país obliga a tallar uns 20 milions de grans arbres. Prengui mesures: consumeixi menys paper, compri paper reciclat i enviï a reciclar tot el paper que li sigui possible.
 • No llenci al contenidor de paper altres residus com plàstic, cartrons de llet (contenen plàstic i alumini), llaunes, etc.
 • El paper dels diaris és el més fàcil de reciclar ja que està fet de fibra de fusta. Si en el nostre país es reciclés la desena part dels periòdics d’un any, salvaríem 700.000 arbres.
 • El vidre dels gots i el de les bombetes no es poden reciclar conjuntament amb el vidre dels envasos. Dipositi en els contenidors de vidre només ampolles, de qualsevol color, o flascons. Tregui’n els taps i comprovi que no tinguin cap objecte en l’interior.
 • No guardi ni barregi amb les escombraries els envasos buits o amb restes de medicaments, ni els que han caducat. Dipositi’ls en els contenidors que trobarà en les farmàcies.