El promotor ha de fer-se càrrec dels defectes d’obres