Si la qualitat dels materials en una obra no és l’acordada, se n’ha d’exigir la substitució