Es va declarar nul l’acord que equiparava les despeses dels veïns