Serveis de Tarificació Addicional: línies 800 i 907

Diferents serveis, costos diferents

L'usuari ha de conèixer els seus drets i les despeses que ocasiona l'ús d'uns prefixos que generen nombroses queixes
1 Abril de 2006
Img consejo listado 149

Diferents serveis, costos diferents

/imgs/20060401/img.consejo.01.jpgAssessorament legal i mèdic, informació meteorològica, participació en concursos, compra telefònica o sexe són alguns dels serveis que s’ofereixen a través dels anomenats serveis de tarificació addicional, o el que és el mateix, dels números que comencen per 803, 806, 807 o 907, aquest últim d’ús exclusiu en Internet.

Els prefixos actuals van substituir a l’octubre del 2003 els 903 i 906, en funcionament des del 1992, a causa del desemmascarament d’alguns fraus i el desconeixement popular sobre les seues tarifes. Amb el canvi, les línies i els seus diferents serveis han quedat més ben definits, però també ha augmentat el seu preu fins a arribar als 3,5 euros per minut.

Malgrat tot, les queixes no han desaparegut. De les 12.000 reclamacions rebudes durant l’any 2005 a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, més de 1.000 feien referència a algun d’aquests números.

Per això, convé conèixer algunes dades per a saber diferenciar entre cada línia i evitar així sorpreses desagradables.

 • Al començament de cada trucada han d’informar-nos de la identitat del titular i del número marcat, del preu màxim per minut, inclosos els impostos, tant de la xarxa fixa com de la mòbil i de si està dirigit a majors de 18 anys.
 • La duració màxima d’aquesta informació serà de 15 segons, i únicament es facturarà l’establiment de trucada. No han de començar a tarificar fins que no hagen passat 5 segons des de l’acabament de la locució.
 • La duració màxima de la trucada, establerta pel Codi de Conducta per a la prestació dels serveis de tarificació addicional (803, 806, 807 i 907) és de 30 minuts. Els serveis orientats a un públic infantil i juvenil en el 806 no sobrepassaran els 8 minuts, i els concursos i sortejos amb idèntic prefix no superaran els 5 minuts. El prestador del servei haurà de tallar de forma automàtica la comunicació una vegada conclòs el temps màxim./imgs/20060401/img.consejo.02.jpg

Mesures de protecció

 • A causa del seu contingut, la majoria de vegades només per a adults, i pel seu elevat cost, la normativa reconeix el dret dels abonats al servei telefònic (tant fix com mòbil) a la desconnexió dels serveis de tarificació addicional amb els prefixos 803, 806 i 807. Els operadors han d’atendre les peticions de desconnexió d’aquests serveis en un termini màxim de deu dies des de la data en què ho sol·licite.
 • Les trucades als números 907, corresponents a serveis de tarificació addicional d’accés a través d’Internet, es troben per defecte inhabilitades per a l’usuari, i només podran accedir a aquest servei els qui ho hagen sol·licitat expressament. Aquests usuaris podran demanar la baixa d’aquest servei en qualsevol moment, en les mateixes condicions que per a la resta de serveis de tarificació addicional.

803, 806 i 807

 • El cost d’aquestes trucades el paga l’usuari. El minut pot costar fins a 3,45 euros si la trucada es fa des d’un mòbil.
 • La diferència entre els tres prefixos es troba en el contingut. Les línies 803 han quedat establertes per a majors de 18 anys i assumptes referents a línies eròtiques, ciències ocultes, contactes o relacions, etc. Els 806 acullen serveis d’oci i entreteniment, com ara jocs i concursos, i el prefix 807 està destinat a serveis professionals com són assessorament legal, advocats, psicòlegs, metges, etc.
 • En el cost de la trucada també influeix la xifra que segueix aquests prefixos. No costa el mateix si van seguits d’un 3, un 4, un 5 o un 6 o 7, (per exemple: la telefonada a un 803 3… costa 0,70 euros per minut, mentre que la mateixa trucada feta a un 803 7… costaria 1,30 euros) i, encara més, si la quarta xifra (803 9…) és un 8 o un 9 el cost es dispara. Per això, l’important és saber on es telefona i la despesa que suposarà fer-ho.

907

 • El prefix 907, exclusiu d’Internet, està destinat a serveis professionals d’oci i d’entreteniment, i continguts per a adults.
 • Només es pot accedir a aquesta numeració a través de la xarxa telefònica bàsica, la connexió tradicional, no per banda ampla ni cable.
 • La marcació a aquest prefix està inhabilitada per defecte pels operadors, i per a accedir-hi cal la nostra sol·licitud al proveïdor del servei.

Desacords amb la factura

Si ens arriba una factura amb la qual no estem d’acord, perquè no tenim constància d’haver utilitzat aquests serveis, podem negar-nos a pagar-la. Però no de qualsevol manera. Tenim l’opció de sol·licitar a la companyia de telefonia una factura desglossada en què figuraran per separat les trucades fetes pel servei de tarificació addicional. Si encara no hem pagat la factura, podem optar per pagar només la part corresponent al servei telefònic, i deixar d’abonar els imports amb què no estiguem d’acord després d’haver presentat la denúncia corresponent davant la Junta Arbitral més pròxima o a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions. La Llei impedeix així que mentre estudien el nostre cas ens tallen el telèfon.

Si ja hem pagat la factura, tenim dret, sempre que provem que no hem fet aquestes trucades, a la devolució de l’import corresponent als serveis de tarificació addicional, no al del servei telefònic.

Els altres 900
 • 900. Servei de cobrament revertit automàtic. Són les úniques de caràcter gratuït per a l’usuari que telefona.
 • 901. Servei de tarificació compartida. El cost de la comunicació es comparteix entre el telefonant i el telefonat. Amb independència de la seua situació geogràfica, a l’usuari telefonant se li factura únicament el cost d’una trucada metropolitana.
 • 902. Número universal. El cost íntegre de la trucada es factura a qui la fa. El preu és menor que el d’una trucada interprovincial, però més car que el d’una local.
 • 904. Telefonia personal. Permet al client rebre trucades dirigides al seu número personal amb independència d’una ubicació, nacional o internacional, que el qui telefona no té per què conèixer. Per això, la persona que fa la trucada abonarà una tarifa de trucada provincial i la diferència es carregarà al client.
 • 905. Línia enquesta i tractament de trucades massives. Permet comptabilitzar el nombre de trucades a números prefixats per a enquestes, a més de regular el fluix de trucades cap a aquests números per a evitar saturacions. Algunes de les modalitats del servei retribueixen el client per cada trucada rebuda. No costa el mateix un 905 seguit d’un 1 que seguit d’un 5.