La comunitat de propietaris no remet l’acta de l’última reunió