L’asseguradora del telèfon mòbil no fa cas de la sollicitud de baixa