Com dormen els nadons?

Només a partir dels vuit mesos, els cicles de descans del petit comencen a assemblar-se als de l'adult
1 Juny de 2015
Img bebe listado 147

Com dormen els nadons?

Els nadons alternen ritmes de son i de vigília de manera natural des que són a l’úter. Quan neixen, els seus cicles i fases del son funcionen de forma molt diferent a les dels adults. Aquestes són les fases del son en els nadons i les seves funcions.

Primera etapa: nounat
/imgs/20150601/punky.jpg

El son del nadó, des que neix fins que arriba als primers dos o tres mesos de vida, té unes característiques específiques. La “Guia de Pràctica Clínica sobre Trastorns del Son en la Infància i Adolescència en Atenció Primària”, editada pel Ministeri de Sanitat, diferencia tres tipus de son en els nounats durant aquesta primera etapa de vida:

  • Son actiu: es produeixen moviments corporals i oculars ràpids en el nadó. Representa el 60% del temps de son total del nen a aquesta edat.
  • Son tranquil: el petit està més relaxat, amb les cames i els braços flexionats.
  • Son indeterminat: no compleix les característiques del son actiu ni del son tranquil.

Durant aquests primers mesos, el nadó pot dormir més de 16 hores al dia. Distribueix el son al llarg de la jornada i el combina amb períodes de vigília. El son es presenta en diversos cicles (tres o quatre) d’uns 50 o 60 minuts de durada cadascun, en els quals alterna una seqüència de son actiu, seguida d’una altra de son tranquil.

Segona etapa: a partir dels 3 mesos

/imgs/20150601/bostezo.jpg

El nen, a partir dels dos o tres mesos, combina etapes de son denominades fases REM (Rapid Eye Movement, ‘fases de moviment ràpid d’ulls’) amb fases de son No-REM. En les primeres, el petit té una respiració i un ritme de batecs cardíacs irregulars, experimenta moviments oculars ràpids (d’aquí ve el nom) i ganyotes facials, com ara somriures i xuclades. Per la seva banda, en les segones, el son és més tranquil i profund.

Els cicles de son d’aquests nens s’allarguen fins als 60 i, fins i tot, 70 minuts. I, a diferència del que ocorre en els nounats, s’inicien amb una fase de son tranquil (No-REM), a la qual segueix una fase de son més actiu (REM). El pediatre Gonzalo Pin, director de la Unitat Valenciana del Son Infantil, destaca en el seu informe “Particularitats dels trastorns del son en l’edat pediàtrica” la importància d’aquesta edat “per a l’inici de possibles problemes del son”.

Tercera etapa: a partir dels 6 mesos

Les hores de son del nadó disminueixen a mesura que es fa gran. Pin apunta en el seu estudi que, als sis mesos, el temps que el nen dedica a dormir oscil.la entre 13 i 14 hores. I les fases de son REM, més actiu i menys profund, es redueixen a la meitat (a un 30%).

A partir dels vuit o deu mesos, l’organització dels cicles del son comença a ser molt semblant a la de l’adult. A aquesta edat, les fases REM (que s’entremesclen amb les fases de descans més tranquil) representen el 25% del son total del nen i els cicles s’allarguen fins que aconsegueixen una durada del voltant de 90 minuts, molt similar a la dels adults.

Funcions del son

Tenen els mateixos efectes les diferents fases del son del nadó? La “Guia de Pràctica Clínica sobre Trastorns del Son en la Infància i Adolescència en Atenció Primària” assenyala que, atès que les fases REM i No-REM són diferents, la seva funció també varia. Mentre que el son No-REM, més tranquil, serveix per a restaurar les energies gastades durant el dia i per a alliberar l’hormona del creixement, la fase REM exerceix una funció específica en la consolidació de l’aprenentatge, així com en processos d’atenció i de memòria.

Com que tenen funcions diferents, la falta (o disminució) de qualsevol dels tipus de son en els nens produeix, també, un efecte diferent. D’una banda, la menor presència en el son de la fase No-REM provoca retard del creixement i una menor regeneració de teixits. D’una altra, la falta de son REM produeix efectes negatius de tipus cognitiu i de conducta, així com dificultats per a una interacció social correcta.

Consells per a evitar riscos mentre el nadó dorm

/imgs/20150601/azul.jpg

L’Associació Espanyola de Pediatria recomana als pares adoptar aquestes pautes fonamentals durant el son del nadó, amb la finalitat de disminuir el risc de mort sobtada:

  • Ajeure el nadó al llit de cap per amunt per a dormir.
  • No abrigar-lo massa, ja que l’excés de roba o de temperatura a l’habitació n’incrementa el risc.
  • No cobrir el cap per a dormir i col·locar bé les mantes i els llençols per a evitar que puguin tapar-lo.
  • Utilitzar un matalàs ferm i evitar fer servir coixins o joguines toves al bressol.
  • Mantenir net l’ambient, sobretot no permetre que es fumi a l’entorn del nadó.