L’assegurança de protecció del lloguer es nega a cobrir rendes impagades i danys en un habitatge arrendat