Podem saber la quantitat de sucre afegit només llegint l’etiqueta?

DE MANERA DIRECTA, NO ÉS POSSIBLE
1 Març de 2020
GettyImages 860137564 R

Podem saber la quantitat de sucre afegit només llegint l’etiqueta?

La legislació exigeix que en l’etiquetatge nutricional dels aliments figurin, sota el concepte “sucres”, tots els sucres simples (monosacàrids i disacàrids, tret dels polialcohols) que són presents en el producte final. És a dir, s’agrupen tant els sucres que es troben de manera natural en l’aliment com els que la indústria afegeix en el procés de fabricació. Per exemple, un iogurt natural sense sucres afegits contindrà 5 g de sucre corresponents a la lactosa, el sucre simple de la llet.

En la majoria dels productes, no sabem la quantitat exacta de cada ingredient, ja que la llei no obliga a indicar-ho (llevat que sigui un compost destacat en l’envàs). Per això, és molt difícil saber la quantitat de sucres afegits llegint l’etiquetatge. Una manera de fer un càlcul aproximat és mitjançant taules de composició d’aliments, que indiquen el percentatge de nutrients de cada matèria primera: la diferència entre els sucres declarats en l’etiquetatge i els que conté l’aliment de manera natural a partir dels ingredients serien afegits.