Webcams

Només per a videoconferències

Les càmeres de vídeo per a ordinador ofereixen prestacions molt inferiors a les convencionals, però són suficients per a xerrades domèstiques
1 Desembre de 2003

Només per a videoconferències

/imgs/20031201/analisis-2.01.jpg
S’han analitzat sis webcams, o càmeres de vídeo digitals per a ordinador, que costen des dels 30,93 euros de Creative Webcam NX als 97 euros d’ADS USB Turbo 2.0. Una webcam és una càmera de vídeo digital que no emmagatzema el que grava, sinó que ho envia directament a un ordinador on les imatges fixes o en moviment poden ser guardades en el disc dur o transmeses a través d’Internet a un interlocutor llunyà. La qualitat d’imatge mediocre d’aquestes càmeres de vídeo les fan idònies per a videoconferències per Internet, on el discret cabal de les connexions domèstiques a Internet fa que es desaprofiti la qualitat d’imatge de càmeres de gamma més alta.

La millor relació qualitat-preu del comparatiu és Logitech Quickcam Zoom, la segona més cara (59,34 euros), però és la que més prestacions ofereix i la que obté la millor valoració en qualitat fotogràfica i en la prova d’ús. Creative és una altra bona opció, per ser la més barata (30,93 euros), per obtenir la segona millor puntuació en la prova d’ús i satisfer les necessitats bàsiques d’un usuari domèstic.

Atès que les webcams se solen col·locar sobre el monitor, convé que no siguin grans ni pesades. NGS Showcam Plus va ser la menor de les sis, mentre que ADS USB Turbo 2.0 ocupa tres vegades més espai. La càmera més lleugera és Philips (90,8 grams) i Logitech la més pesada (189 grams). La llargària del cable resulta decisiva per a poder escollir l’emplaçament de la càmera, però en els sis casos resulta semblant: només oscil·la entre 1,8 metres de cable en Creative i Genius i 2,15 metres en NGS.

Qüestió de suport

Creative, Philips i ADS se sostenen sobre un trípode (el de Creative és articulat i el d’ADS flexible). Genius i Logitech inclouen un suport per al monitor, mentre que NGS a més d’aquest suport incorpora una rosca perquè es pugui fixar a un trípode extern (no inclòs). Les sis càmeres utilitzen una connexió USB a l’ordinador. Aquest tipus d’unió és relativament veloç, còmode (es pot connectar amb l’ordinador connectat) i aporta un avantatge fonamental: a més de transmetre les imatges de la càmera a l’ordinador, extreu electricitat del PC per a nodrir la càmera, per la qual cosa no cal un segon cable connectat al corrent elèctric.
El sensor és la part de la lent que recull les imatges i les transforma en impulsos elèctrics. Els tres tipus de sensors utilitzats (CMOS, VGA d’alta precisió i HQGL) ofereixen una qualitat d’imatge semblant. Quant a l’angle de visió (quanta escena s’hi veu) ADS (52º) és la millor i Creative i Philips (les dues 40º) les càmeres més modestes. Logitech i NGS no van indicar aquest paràmetre en l’etiquetatge. L’enfocament és manual en tots els casos.

Resolució semblant

Les sis webcams ofereixen una resolució màxima de 640×480 píxels o punts d’imatge (el nombre de píxels indica la grandària de la imatge, que és el paràmetre que més incideix en la seva qualitat). No obstant això, Creative no arriba a aquesta resolució per captació directa, sinó que hi arriba per mitjà d’interpolació (un programa informàtic “endevina” els punts que el sensor no capta), cosa que en fa minvar la qualitat real. No obstant això, un usuari no sempre treballarà amb la major resolució (una fotografia requereix més qualitat que un vídeo que es transmetrà per una connexió domèstica a Internet), per això convé que la resolució es pugui modificar segons les necessitats. Creative, Philips i Genius admeten cinc resolucions distintes, ADS i Logitech ofereixen només tres resolucions, mentre que NGS no indica a quines resolucions pot treballar.

Philips, Genius, Logitech i NGS duen un micròfon incorporat que permet afegir àudio a les filmacions de vídeo o a les videoconferències. Les sis càmeres ofereixen control d’exposició automàtic (regula la llum que rebrà el sensor), i balanç de blancs (adapta la càmera a les condicions lumíniques). Logitech du incorporada una tapa per a la lent. Cap càmera no disposa de temporitzador per a fer fotografies, però Philips s’activa per veu (amb la paraula anglesa “cheese”). ADS és l’única que no incorpora una llum en la part frontal per a indicar que està en funcionament.

Prova pràctica

Totes les webcams porten incorporats una sèrie de programes informàtics per a fer àlbums, enviar fotos o vídeos per correu electrònic, millorar la qualitat de les imatges i fer videoconferències per Internet. Creative i Genius ofereixen també un sistema de vigilància (la càmera grava només quan detecta moviment), Philips proporciona jocs molt bàsics, Logitech realitza animacions i NGS crea “story-boards”.

Tres usuaris habituals d’estos equips van provar les webcams i van puntuar diversos apartats de l’1 al 5. Genius i Logitech van ser les més ben valorades, (les dues amb 3,7 punts sobre 5), seguida de Creative (3,5 punts). La puntuació més discreta va correspondre a NGS, amb 3,1 punts, per ser molt lenta a l’hora de fer fotografies i vídeos, així com pel seu programari: massa simple, poc pràctic i difícil d’usar.

Encara que la seva funció principal no és la de fer fotografies (les seves prestacions són molt inferiors a les càmeres digitals del mercat), aquests equips són capaços de treure imatges digitals molt bàsiques. Per a avaluar-ne la qualitat en aquest apartat, un fotògraf professional va fer diverses proves utilitzant la configuració automàtica de les càmeres. Logitech va ser la més ben valorada: el seu enfocament pot ser regulat fins i tot en distàncies molt curtes.
Genius, ADS i Philips també reben un “bé”. NGS i Creative són les pitjor valorades (les dues, “normal”), la primera per escassa il·luminació de l’escena i la segona per la baixa nitidesa. Les proves de compatibilitat electromagnètica indiquen si altres equips elèctrics pròxims causen interferències en la webcam, aspecte essencial si tenim en compte que la ubicació natural d’aquests dispositius és damunt del monitor (una font energètica potent). De les sis càmeres, només va fallar Genius, que després d’una de les descàrregues electrostàtiques perd la imatge i no la recupera fins que es desconnecta i es torna a connectar a l’ordinador, de forma que incompleix la norma. D’altra banda, les sis càmeres van superar les descàrregues per radiofreqüència i les electrostàtiques.

Les sis càmeres van superar l’anàlisi d’informació i protecció al consumidor, excepte Genius, que no va oferir la garantia mínima exigible d’un any. La nova llei obliga a dos anys de garantia, per la qual cosa ADS, que només ofereix un any, també hauria d’haver suspès aquest apartat, però les webcams van ser adquirides abans que aquesta norma entrés en vigor l’11 d’octubre.

Hi val qualsevol ordinador?

Esdevé fonamental assegurar-se que la càmera adquirida resulti apta per a l’equip domèstic on ha de ser usada.

La sis d’aquesta anàlisi funcionen amb la majoria dels sistemes operatiu Windows (98, ME, 2000 o XP, excepte ADS, que només opera amb els dos últims). Cap no funciona amb Windows 95 perquè aquest sistema no admet la connexió USB que utilitzen les sis webcams.

Logitech és l’única que pot ser usada també en un Macintosh (G3 o superior), mentre que cap no indica que estigui preparada per utilitzar-se amb Linux, per la qual cosa els usuaris d’aquest sistema no poden saber si aquestes càmeres funcionaran correctament en els seus equips.

Philips i Creative són els que necessiten un ordinador menys potent (en els dos casos Pentium II, o equivalent, a una velocitat de 233 MHz i 32 MB de memòria RAM. NGS i ADS són les més exigents (Pentium III, o equivalent, en els dos casos i 64MB de memòria RAM per a NGS i 128 per a ADS).

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat sis càmeres digitals per a ordinador de preus molt dispars: la més cara (ADS, 97 euros) triplica el preu de la més barata (Creative, 30,93 euros). La seva funció principal és fer videoconferències per Internet, ja que la seva qualitat d’imatge (640 x 480 píxeles) resulta escassa per a fer fotografies.
 • Genius és de les més petites i menys pesades, mentre que ADS és la segona més pesada i la de majors dimensions. ADS i Genius compten amb el major angle de visió. Philips, Genius, Logitech i NGS duen un micròfon incorporat.
 • Difereixen en l’ordinador mínim necessari: Creative i Philips necessiten un equip molt menys potent que ADS i NGS. Tots funcionen en Windows, i Logitech també funciona en Macintosh. Cap no menciona Linux.
 • En qualitat fotogràfica Philips, Genius, ADS i Logitech obtenen un bé, mentre que Creative i NGS només aconsegueixen el normal.
 • En l’ús com a videocàmera, els models més ben valorats són Genius i Logitech.
 • Segons la qualitat, Logitech obté la valoració més alta. ADS, Creative i Philips la segueixen amb un “bé”, i NGS només aconsegueix el “normal”. Genius suspén per no superar la norma de compatibilitat electromagnètica, a més de no incloure la garantia obligatòria. La millor relació qualitat-preu correspon a Logitech, pel seu preu mitjà i les seves prestacions excel·lents. Una altra bona opció és el model més barat, Creative.
Marca Logitech Creative Philips NGS Techno- logy ADS techno- logies Genius
Model “Quickcam Zoom” “Webcam NX” “ToUcam XS” “Showcam Plus” “USB Turbo 2.0” “Videocam Web”
Preu (euros) 59,34 30,93 53,49 38,94 97,0 37,69
Informació i protecció al consumidor
Instruccions d’ús
Marcatge CE
Informació de seguretat No No No No No No
Garantia 2 anys 2 anys 2 anys 2 anys 1 any No
Compatibilitat electromagnètica (EMC) Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Incorrecte
Característiques tècniques
Dimensions (mm) 78x85x87 63x90x115 67 x 84 x 115 68 x 87 x 84,5 124 x 100 x 140 78x78x90
Pes càmera+cable USB (g) 189,0 106,7 90,8 116,2 165,9 98,0
Longitud cable USB (m) 2,10 1,80 2,00 2,15 1,85 1,80
Tipus de sensor VGA alta precisió CMOS CMOS CMOS HQGL3 Ni
Nre. píxels 640×4801 640×480 640×480 640×480 640×480 640×480
Tipus de resolució 3 5 5 Hasta 640×480 3 5
Port de comunicació USB USB USB USB USB USB
Velocitat d’imatges (fps)2 30 30 30 30 30 30
Enfocament manual
Angle de visió (graus) Ni 40 40 Ni 52 50
Micròfon En la càmera No En la càmera En la càmera No Independent de la càmera
Prestacions 6 4 6 5 3 5
Equip mínim necessari
PC / Macintosh Pentium II 400, Celeron, AMD Athlon / Power Mac G3 Pentium II 233 MHZ Pentium II 233 MHz, AMD K6-II Pentium III Pentium III, AMD Athlon Pentium II 400
Memòria RAM (MB) 64 32 32 64 128 64
Espai en el disc dur (MB) 200 70 50 Ni 100 25
Sistema operatiu mínim Win 98, WinMe, Win2000, WinXP / Mac OS 10.1.5 Win 98/98Se, WinMe, Win2000, Win XP Win 98, WinMe, Win2000, Win XP Win 98, WinMe, Win2000, Win XP Win2000, Win XP Win 98, WinMe, Win2000, Win XP
Prova d’ús (1 a 5) 3,7 3,5 3,3 3,1 3,3 3,7
Qualitat fotogràfica Bona Normal Bona Normal Bona Bona
Qualitat global Molt bé Normal Insuficient

(1) Resolució: obtinguda per mitjà d’interpolació

(2) Fps: fotografies per segono

(3) HQGL: High quality glass lens (lent de vidre d’alta qualitat)

Una per una

Una per una, 6 webcams

Logitech "Quickcam Zoom"

 • /imgs/20031201/analisis-2.02.jpg 59,34 euros
 • Qualitat global: Molt Bé
 • La millor relació qualitat-preu. La segona més cara i la més pesada (189 grams). Tres possibilitats de resolució. Amb micròfon integrat i el nombre més gran de prestacions. La millor qualitat fotogràfica. Destaca en la claredat del manual, l’aspecte exterior i les dimensions reduïdes, la presa de fotos i de vídeos i el programari. Al contrari, la instal·lació resulta lenta i la seva subjecció és dèbil.
 • Prova d’ús, la millor: 3,7 punts de 5 possibles.

Creative "Webcam NX"

 • /imgs/20031201/analisis-2.03.jpg 30,93 euros
 • Qualitat global: Bé
 • Una altra bona opció. La més barata. Amb cinc possibilitats de resolució. El seu angle de visió és el menor, juntament amb una altra. Una de les que funciona en ordinadors menys potents. La seva qualitat fotogràfica és normal (la seva resolució no és “real”, sinó que l’aconsegueix per mitjà d’interpolació). Destaca en claredat del manual, instal·lació fàcil, visualització de fotos i vídeos, enfocament i bona subjecció.
 • Prova d’ús, la segona millor: 3,5 punts de 5 possibles.

Philips "ToUcam XS"

 • /imgs/20031201/analisis-2.04.jpg 53,49 euros
 • Qualitat global: Bé
 • La de menys pes (90,8 grams). Amb cinc possibilitats de resolució i micròfon integrat. El seu angle de visió és el menor, juntament amb una altra. El nombre més gran de prestacions. La que necessita un ordinador menys potent per a funcionar. Bona qualitat fotogràfica. Destaca per les dimensions reduïdes, la visualització de fotos i vídeos, l’enfocament i la bona subjecció.
 • Prova d’ús: 3,3 punts de 5 possibles.

NGS Technology "Showcam Plus"

 • /imgs/20031201/analisis-2.05.jpg 38,94 euros
 • Qualitat global: Normal
 • La més petita. Amb micròfon integrat. La qualitat fotogràfica que treu és normal (l’escena resulta poc il·luminada). Destaca per les dimensions reduïdes, però el procés de desar i veure les fotos i les vídeos és lent, a més que el seu programari resulta difícil i molt poc pràctic. No indica les possibilitats de resolució.
 • Prova d’ús, la pitjor: 3,1 punts de 5 possibles.

ADS Technologies "USB Turbo 2.0"

 • /imgs/20031201/analisis-2.06.jpg 97 euros
 • Qualitat global: Bé
 • La més cara, la més gran i la segona més pesada. L’única que ofereix només un any de garantia (legal quan es va adquirir, no a hores d’ara amb la nova norma). Tres possibilitats de resolució. El major angle de visió però la que té menys prestacions. La que necessita un equip més potent. Qualitat fotogràfica bona. En destaca la instal·lació fàcil i falla en la subjecció.
 • Prova d’ús: 3,3 punts de 5 possibles.

Genius "Videocam Web"

 • /imgs/20031201/analisis-2.07.jpg 37,69 euros
 • Qualitat global: Insuficient
 • La segona més barata. No indica termini de garantia, quan és obligatori. L’única que no supera les proves de compatibilitat electromagnètica. De les més petites i les menys pesades. Cinc possibilitats de resolució. L’única amb micròfon independent. Qualitat fotogràfica bona. Destaca per les dimensions reduïdes, la realització de vídeos i videoconferències i pel seu programari complet i de fàcil maneig, però el seu manual d’instruccions resulta molt bàsic.
 • En la prova d’ús, la millor: 3,7 punts de 5 possibles.