Maniobra de Heimlich

Cal actuar amb rapidesa i molta serenitat

Conèixer aquesta senzilla maniobra pot salvar vides, perquè un ennuegament pot provocar la mort en 4 o 5 minuts
1 Desembre de 2003
Img listado salud

Cal actuar amb rapidesa i molta serenitat

/imgs/20031201/salud.01.jpg
L’obstrucció de les vies aèries per un cos estrany és més freqüent del que es creu. En les persones grans se sol produir menjant, rarament ho ocasiona algun objecte, mentre que en nens petits i lactants qualsevol objecte petit que manipuli i s’introdueixi en la boca pot ocasionar el dramàtic quadre de l’obstrucció de vies aèries que, si no es tracta a temps i correctament, pot ocasionar la mort. Aquesta es produeix en 4-5 minuts si no se socorre la persona ennuegada, i atès que el més habitual és que no hi hagi cap metge present i que no hi hagi temps de traslladar la víctima a un centre mèdic, conèixer aquesta senzilla maniobra pot salvar vides.

En què consisteix?

La maniobra de Heimlich és una tècnica que, per mitjà de la compressió de l’abdomen, crea una força expulsora que actua des dels pulmons fins a les vies superiors. La velocitat del corrent aeri que es genera sovint és suficient per a impulsar de forma forçada l’objecte que obstrueix les vies aèries i fer-lo sortir.

La base anatomofisilògica d’aquesta maniobra es troba en l’empenyiment cap amunt que experimenta el diafragma en pressionar fortament l’abdomen. L’elevació del diafragma, equivalent a la que es fa en un cop de tos, provoca que els pulmons expulsin l’aire i es generi un corrent de 205 litres per minut i una pressió de 31 mmHg. La força de projectil generada així empeny qualsevol obstrucció de la via aèria.

La víctima d’una obstrucció de vies aèries no pot respirar, parlar ni tossir i es col·loca de forma instintiva la mà al coll. L’expressió de la cara és d’angoixa i la major part de les vegades es queda immobilitzada pel pànic. Si l’obstrucció persisteix apareix pal·lidesa i progressivament es va posant cianòtica, violàcia per l’asfíxia, i acaba perdent la consciència i patint un col·lapse que pot arribar a ser mortal si no s’intervé amb rapidesa.
/imgs/20031201/salud.02.jpg

Com hem d’efectuar la maniobra de Heimlich

  • Si la víctima és adulta i està dempeus: se li passa un braç de l’auxiliador al voltant de la cintura amb el puny tancat col·locant el costat del polze del puny just per sobre del melic de la víctima i per sota de la punta de l’estèrnum (apòfisi xifoides). Després, amb l’altre braç s’envolta la cintura i s’abraça el puny tancat. Col·locat així fa una única compressió o empenyiment, decidida, forta i ràpida, cap a dins i cap a dalt, sense por de causar altres danys. A vegades pot necessitar una sèrie de dues o més empenyiments.
  • Si la víctima està estirada al terra, de sobines: l’auxiliador s’agenolla a cavall sobre la víctima i col·loca el taló d’una mà per sobre del melic i per sota de la punta de l’estèrnum, i fa un empenyiment decidit cap amunt i cap endins, i com abans, poden caldre dos o més empenyiments. És important col·locar la mà en la línia mitjana i no desviada cap a un costat o un altre per a evitar lesionar el fetge, la melsa o una altra víscera.
  • Si la víctima és un nen petit o un lactant: la maniobra de Heimlich és essencialment la mateixa que en el cas de l’adult estirat, però en aquest cas s’utilitzen els dits índex i del mig, molt junts, col·locats per sobre del melic i en la línia mitjana. S’aplica un empenyiment abdominal i en aquest cas la força, cal mesurar-la, cal aplicar una força d’intensitat raonable, que dependrà de l’edat del nen. També es poden aplicar dues o més vegades si és necessari.
Ennuegament de nadons i nens

No sempre resulta fàcil distingir una obstrucció completa d’una parcial de les vies aèries en un nadó o un nen. Un petit objecte es pot allotjar en la tràquea o en la divisió d’aquesta en els dos bronquis principals i ocasionar una obstrucció completa. Però també pot passar a un bronqui més petit i deixar lliures altres bronquis, la qual cosa ocasiona una obstrucció parcial. En aquest darrer cas sempre hi ha una mica de respiració. Hi ha una sèrie de maniobres que tradicionalment s’han efectuat a casa però que comporten el risc de convertir una obstrucció parcial en completa.

Les maniobres següents no s’han de fer mai:

  • Agafar el nen pels talons i colpejar-li l’esquena. Un cos estrany allotjat en un bronqui petit pot desplaçar-se i obstruir per complet la via.
  • Explorar-li la gola ficant-hi els dits, ja que a més de provocar ferides en l’hipofaringe, el més segur és que s’empenyi el cos estrany més endins.