Comerç just

Iniciativa per a afavorir la igualtat entre pobles

Comprant productes de comerç just es contribueix a eliminar les diferències entre països rics i pobres
1 Desembre de 2003
Img listado informe

Iniciativa per a afavorir la igualtat entre pobles

/imgs/20031201/informe.01.jpg
Amb les festes de Nadal molt prop, s’obren els interrogants habituals sobre els regals que fem als amics i familiars. Una possibilitat, no sempre coneguda, és la de regalar productes de comerç just, és a dir, productes elaborats per grups desfavorits de països en vies de desenvolupament i que arriben a les botigues d’Europa i Amèrica sense intermediaris i assegurant un preu just per als productors que els permeti viure de forma digna. Aquests productes abracen diferents sectors: des d’alimentació (cafè, te, sucre, xocolata, melmelades, fruits secs, etc.,..) fins a una àmplia gamma d’objectes de regal, fabricats de forma artesanal (bijuteria, complements de vestir, papereria, joguines, decoració de la casa, …). D’aquesta manera, el consumidor pot comprar productes i objectes útils, amb una qualitat garantida, i al mateix temps contribuir a eliminar les diferències entre els països del nord i els del sud.

La primera botiga de comerç just es va obrir el 1969 a Holanda i d’aquí es va estendre pels Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Àustria, França, Suècia, Gran Bretanya i Bèlgica. El 1990, després de 10 anys de cooperació informal, va nàixer l’European Fair Trade Association (EFTA o Associació Europea de Comerç Just). A Espanya aquest fenomen és més nou i només a partir del 1998 es pot dir que hi ha establiments on es poden adquirir aquests productes, encara que l’evolució ha sigut positiva.

Les últimes dades disponibles corresponen al 2002, i tenen un volum de vendes de 5.911.000 euros. Espanya ocupa actualment el vuité lloc en xifres d’importació de productes de comerç just. Per davant del nostre país es troben França, Irlanda o Suècia, entre d’altres. Els productes que tenen més demanda són els d’alimentació, que acaparen el 56% de les vendes, entre els quals el cafè és el producte estrella. En països com Bèlgica, el 30% de tot el cafè que es consumeix és importat per institucions dedicades al comerç just. Tornant al nostre país, els articles d’artesania acaparen el 40% de les vendes, mentre que llibres i la resta de productes ocupen un marginal 4%.

Quan en comerç just es parla d’alimentació, el producte estrella és el cafè, seguit del cacau. Ambdós productes constitueixen en molts països l’única font d’ingressos per als seus ciutadans i la sobreexplotació dels territoris comporta fins i tot la desertització i la destrucció de la selva. Amb les accions de comerç just s’aconsegueix que els consumidors dels països del nord ajudin al progrés de països en vies de desenvolupament, però seguint una sèrie de condicions que garanteixen que els recursos arribin a les persones que realment ho necessiten sense una sobreexplotació dels terrenys de cultiu.

En el cas dels productes d’artesania i de tèxtils, que ocupen el segon nivell en la demanda dels consumidors del nord, s’assegura que, d’una banda, segueixen les tendències dels consumidors, gràcies a la interrelació entre els productors i les centrals de comercialització (les ONG i les entitats de comerç just).

Les vendes es van fer per mitjà de les prop de 80 botigues repartides en tot Espanya, amb una superfície total de 1.645 metres quadrats que estan ateses per 382 voluntaris i 38 persones contractades. A més, aquests productes es poden adquirir per mitjà de diferents pàgines web dels importadors i, fins i tot, en establiments tradicionals que habiliten una part del seu espai per a aquests productes. Algunes grans cadenes de distribució també s’han implicat recentment en aquest comerç i ofereixen aquests productes en les seves prestatgeries.

El perfil del consumidor habitual de productes de comerç just és una dona d’entre 28 i 60 anys d’edat, d’un nivell econòmic mitjà i amb certa sensibilitat cap als temes socials. Amb aquest perfil, els productes que busquen sempre tenen el seu equiparable en el comerç “normal”, però en canvi prefereixen triar productes de comerç just precisament per la seva implicació social.

Amb l’objecte d’ampliar el seu mercat i d’atreure un nombre més gran de clients, des de les diferents ONG implicades en el comerç just s’està analitzant la ubicació de les botigues com una forma de fer més fàcil l’accés a aquests productes. Per als responsables de botigues de Comerç Just d’Intermón Oxfam l’objectiu és ubicar les botigues i els punts de venda prop dels centres neuràlgics de comerç de les ciutats perquè l’acció de compra sigui senzilla i no constitueixi un sobreesforç.

Els efectes a les zones productores

/imgs/20031201/informe.02.jpg
Els productors d’elements de comerç just es troben distribuïts per tots els països considerats “Tercer Món”, i fins i tot en alguns, com és Mèxic, on les diferències socials són tan grans que és necessari constituir aquestes cooperatives perquè els grups marginats puguin desenvolupar-se. Els efectes que provoca aquest comerç no es limiten a les famílies que poden treballar en aquestes cooperatives, sinó que afecten tota la comunitat.
L’Índia és un dels països on s’han desenvolupat més cooperatives de Comerç just. Segons dades de l’any 2000 a Tamil Nadu, 1.300.000 homes i dones, aproximadament, treballen en uns 500.000 telers manuals. A més de saris (destinats al mercat local), teixeixen llençols, mantes i altres tèxtils per a la casa destinats sobretot a l’exportació. Dues terceres parts dels teixidors estan organitzats en cooperatives adherides a l’organització de segon grau semipública Cooptex. Els serveis més importants que ofereix Cooptex són el de subministrar fils barats, assessorar a nivell tècnic, de producte i de comercialització. També porta a terme programes de construcció d’habitatges, de crèdits a un interès baix i de recompra dels deutes que obliguen els teixidors a treballar per un ocupador concret. Un teixidor que treballa la jornada completa rep 1.000 rupies de Cooptex, o sigui més que un treballador de fàbrica. Una part dels productes de cooperatives triades es ven per mitjà de les organitzacions de comerç just, la qual cosa permet crear nous productes, concedir avantatges socials i penetrar a poc a poc en els mercats estrangers.

Un comerç amb beneficis múltiples

Per als responsables de Botigues de Comerç Just d’Intermón Oxfam, la prioritat de les institucions dedicades al comerç just, ja siguin ONG, associacions o cooperatives, no és el guany econòmic.

L’objectiu principal d’aquestes iniciatives és el de millorar la forma de vida dels productors, i ajudar-los a accedir als mercats, mitjançant el pagament d’un preu just pel seu treball i amb una continuïtat en les seves relacions que permeti una millora real de les condicions de vida dels productors a llarg termini, destinant part del seu benefici a la millora de les condicions bàsiques de les seves pròpies comunitats. Aquesta activitat persegueix com a objectiu final que aquests productors puguin competir en igualtat de condicions en els mercats internacionals, per la qual cosa l’ajuda no és una caritat, sinó que hi ha exigències de qualitat i de certs compliments.

El comerç just es planteja també com a objectiu afavorir els més desfavorits. Segons les dades ofertes per Intermón Oxfam, “el 65% dels pobres del món són dones, mentre que només ho són el 52% de la població”. D’aquesta manera les dones sofreixen una doble discriminació: pel seu sexe i per la seva situació econòmica. El comerç just tracta de promocionar aquest col·lectiu, al costat d’altres, com els indígenes, perquè puguin eixir de la seua situació. També busca posar fi al treball infantil, permetent que les generacions joves ocupin el seu temps en l’educació. Un altre objectiu d’aquest comerç és promoure la igualtat entre homes i dones amb salaris iguals a igual activitat, promoure la participació, el respecte al medi ambient i la producció de productes de qualitat.

Un comerç obert a tots

La Coordinadora Nacional de Comerç Just està treballant per a posar en marxa un Segell de Garantia Social, que emetrà una entitat independent, i que podran sol·licitar totes les empreses que vulguin sumar-se al comerç just. Per a fer-ho hauran de complir les condicions que imposa aquest segell. És a dir, qualsevol empresa de qualsevol sector, si compleix les condicions de comerç just (salaris dignes als productors, eliminació del treball infantil, equiparació entre homes i dones, promoció de societats participatives i democràtiques, etc.,..) pot sol·licitar que una entitat independent verifiqui aquesta situació i li atorgui aquest segell. D’aquesta manera, els consumidors sabran quines empreses tenen una vessant de responsabilitat social amb els països menys afavorits. Els principals beneficiaris del potencial èxit d’aquesta iniciativa són els productors, que podran accedir a mercats molts més amplis. A més, aquest segell podrà identificar la procedència de cada producte i assegurar que cadascun dels elements que intervenen en una peça de roba, o article d’artesania, compleix tots els requisits. Així, si en un producte intervé més d’una matèria primera, fabricada en diferents punts de planeta, necessitarà acreditar que cadascun compleix amb els criteris de comerç just per a obtenir el segell.

Les regles del comerç just:
  • Reducció de la cadena de mitjancers.
  • Pagament d’un preu just. El preu de compra està en funció dels costos de les matèries primeres, de la producció i del temps i de l’energia invertits. Han de permetre al productor aconseguir un nivell de vida raonable.
  • Condicions laborals dignes.
  • Sense discriminació per sexe, raça, religió…
  • Condemna de qualsevol forma d’explotació infantil.
  • Relacions comercials a llarg termini.
  • Pagament per avançat de la mercaderia (fins a un 60 %).
  • Inversió dels beneficis en el desenvolupament de la comunitat.
  • Respecte al medi ambient.
  • Productes de qualitat.

Organitzacions

BOTIGUES DE COMERÇ JUST
ANDALUSIA
ALMERIA El Círculo
Plaza del Carmen, 3 Almería 699 13 24 53
CADIS La mar solidaria
C/ Teniente Miranda, 117
Contigo
C/ Lenceria, 19 Jerez 956 32 52 39 Algeciras
CÒRDOVA Ideas
Polígono de Amargacena Avd. Amargacena, Parcela 9 Nave 7 Córdoba 957 42 90 80
GRANADA Tienda de la Solidarida
C/ Calderería Nueva, 4 Granada 958 21 06 16
JAÉN Tienda de la solidaridad
C/ Espronceda, 15 Linares 953 65 72 60
SEVILLA Intermón Oxfam
C/ Méndez Nuñez, 1 Sevilla 902 330 331
Solidaridad Internacional
Avda. Menéndez y Pelayo, 52-3º C Sevilla 95 454 06 34
ARAGÓ
SARAGOSSA Intermón Oxfam
C/ León XIII, 24 Zaragoza 902 330 331
Paz y Solidaridad
Paseo Constitución, 12 Zaragoza 976 23 91 85
ASTÚRIES
OVIEDO L’Arcu la Viella
C/ Postigo Alto, 14 Oviedo 985 21 73 57
GIJÓN Picu Rabicu
C/ Numa Guilhou, 14 Gijón
ILLES BALEARS
MALLORCA Intermón oxfam
C/ Victoria, 4 Palma de Mallorca 902 330 331
Del Casal de la Pau
C/ Pou Fondo, 1 Manacor 971 84 31 07
Finestra del Sud
Plaza de Orga, 5 Inca 971 88 40 06
S’altra senalla
Carrer 31 de desembre, 44 Palma de Mallorca (Mallorca) 971 20 00 50 / 971 29 12 31
C/ Menor, 21 Alaior
C/ María Auxiliadora, 1 Ciutadella 971 48 11 37
Casal de la Pau
C/ Pou Fondo, 1 Manacor 971 84 31 07
Finestra al Sud
Plaça de l´orgue, 5 baixo Inca 971 88 40 06
S’altra senalla
C/ Concepció, 15 Maó 971 36 38 15
ILLES CANÀRIES
GRAN CANÀRIA Por ellos
C/ Menéndez Pelayo, 1 Las Palmas de Gran Canaria 928 24 83 32
Rincón de Gaia
C/ Malteses, 12 Las Palmas de Gran Canaria 928 37 27 95
TENERIFE Colores del Sur
C/ El Juego 7 La Laguna 922 63 20 89
Sinpromi
C/ San Francisco 112. Edif. Mahona Santa Cruz de Tenerife 922 24 91 99
CASTELLA – LA MANXA
ALBACETE Romero
C/ Pedro Coca, 7 Albacete 967 22 80 93
CIUDAD REAL Jaima
C/ Belén, 3 Tomelloso 619 18 42 76
TOLEDO Intermón Oxfam
C/ Cordonerías, 7-9 Toledo 902 330 331
CASTELLA I LLEÓ
LLEÓ Intermón oxfam
C/ Cervantes, 12 bajo León 902 330 331
SALAMANCA Insolamis
Plaza España 15 Salamanca 923-21 03 22
LEÓN Intermón oxfam
C/ Cervantes, 12 bajo León 902 330 331
VALLADOLID Intermón oxfam
C/ Colmenares 1 Valladolid 983 20 31 83
Sodepaz/Sodepau
Fray Luis de León, 20 Valladolid 983 30 68 78
ZAMORA Solidarios
C/ Cervantes s/n Zamora 980 67 16 62
CATALUNYA
BARCELONA Alternativa 3
Pere de Fices, 38 – 40 baixos Terrassa 93 735 30 47
Comerç just
C/ Mercado, 5 Molins de Rei 93 668 10 73
Cooperacció
C/ San Honorat, 7 principal Barcelona 93 318 34 25
Intermón oxfam
C/ Provenza, 247 Barcelona 902 330 331
C/ Roger de Llúira, 15 Barcelona 902 330 331
C/ Havana 8 Vilanova i la Geltrú 902 330 331
C/ Sant Miquel 53 Badalona 902 330 331
Paseo Conde de Egara, 2-4 Terrasa 902 330 331
La botiga solidaria
C/ Barcelona 50 Mataró 93 796 00 87
La peixatería
Carrer Barcelona, 50 Mataró 93 796 00 87
Sodepaz/Sodepau
Passatge Credit, nº 7 ppal. Barcelona
Xarxa de consum solidari
C/ Avinyó, 29 Barcelona 93 268 22 02
GIRONA Intermón Oxfam
Pl. del Vi, 4 Girona 902 330 331
LLEIDA Intermón oxfam
C/ Roca Labrador, 7 Lleida 902 330 331
Lo cacau
C/Cavallers, 22 Lleida
TARRAGONA Tot món
C/ Comte de Rius 2 Tarragona 977 22 40 04
C/ Metge Vila 11, bajos Tortosa 977 44 30 31
EXTREMADURA
BADAJOZ La casa del sol
C/ Francisco Pizarro 10 B Badajoz 924 25 40 14
Extremo Sur
C/ Alvarado, 21 Mérida 924 31 89 69
GALÍCIA
LA CORUNYA Intermón oxfam
Estrecha de San Andrés, 12 bajo A Coruña 902 330 331
Panxea
C/ Hortas 4 Santiago de Compostela 981 58 00 91
LUGO A cova da terra
C/ Nóreas Nº 12- Bajo Lugo 982 23 02 11
PONTEVEDRA A factoría do sur
Rúa da Ponte, bajo Pontevedra 986 84 81 59
MADRID
MADRID Asociación Proyde
C/ Marqués de Mondéjar 32 Madrid 91 356 06 07
Azoche
C/ Jorge Juan, 76 Madrid 91 575 68 71
Contigo
C/ Guzmán el Bueno, 37 Madrid 91 544 82 32
Copade
Pasaje Pradillo, 12 local Madrid 91 561 74 27
Espanica
C/ Escorial 16, 3º Madrid 91 522 10 35
Iepala
C/ Hnos. Gª Noblejas 41, bis Madrid 91 367 16 86
Intermón oxfam
C/ Alberto Aguilera, 15 Madrid 902 330 331
OCSI-AMS
C/ Ercilla, 48 – 1ºB Madrid 91 474 57 02
La aldea del sur
Avda. Pablo Neruda 77 – Port. N, 4º D Madrid 91 477 64 73
La ceiba
C/ Amor de Dios, 11 Madrid 91 420 16 17
La casa encendida – Tienda solidaria
Ronda de Valencia, 2 Madrid 91 468 14 20
Ocsi-ams
C/ Ercilla, 48 – 1ºB Madrid 91 474 57 02
Setem
C/ Gaztambide, 50 Madrid 902 012 838
Sodepaz/Sodepau
C/ Puebla, 15 Madrid 91 522 80 91
C/ Pez, 27 despacho 314 Madrid 91 522 90 84
Solidaridad Internacional
C /Marqués de Urquijo 41-1º Madrid 91 541 37 37
Subiendo al sur
C/ Ponciano, 5 Madrid Tel: 91 548 11 47
Unis
Avda. De Canillejas a Vicálvaro, 66 Madrid 91 393 18 96
Utopía
Avda. De la Zaporra, 23 Alcobendas 91 663 81 64
Centro solidario
C/ Honduras, 6 Coslada 91 671 75 43
MÚRCIA
MÚRCIA Intermón oxfam
C/ Echegaray, 4 Murcia 902 330 331
Al Sur – Itaca
C/ Madrid Murcia 968 93 46 35
NAVARRA
PAMPLONA Sodepaz/Sodepau
C/ Damaso Zabalza, 2 bajos 3 Pamplona 948 15 09 99
Adsis-Equimercado
Loma de Sta. Lucía, s/n Pamplona 948 30 24 50
LA RIOJA
LOGRONYO Sodepaz/Sodepau
C/Portales, 3 Logroño 941 25 45 07
PAÍS BASC
ALABA Medicus Mundi puestomundi
Plza. de Abastos, s/n puesto 37 Vitoria-Gasteiz
GUPÚSCOA Topagune / Emaus
Plaza Centenario, 3 San Sebastián Tfno 943 47 08 26
Emaus-Erein
C/ López de Becerra, 6 bajo Irún 943 61 39 04
Topagune
C/ Luis Mariano, 9 Irún 943 63 56 81
BISCAIA Intermón Oxfam
Alameda de Urquijo, 11 Bilbao 902 330 331
Mercadeco
Pza. San Felicísimo, 14 Bilbao 94 476 30 55
Erein-Getxo
Avda Basagoiti, 56 Algorta-Getxo 94 491 33 07
COMUNITAT VALENCIANA
ALACANT Intermón oxfam
C/ Pintor Velázquez, 29 Alicante 902 330 331
CASTELLÓ DE LA PLANA Alternativa 3
C/ Trinidad, 23 Castellón 96 426 06 39
ELX Comercio justo y solidario
C/ San Vicente, 1 Elche
VALÈNCIA Intermón Oxfam
C/ Marqués de Dos Aguas, 5 Valencia 902 330 331
Sodepaz/sodepau
C/ Carniceros, 8 Valencia 963 91 76 94
La tenda del tot el món
Psaje. Vicente Moliner, 4 bajo Puerto de Sagunto96 267 90 26