Iniciativa per a afavorir la igualtat entre pobles