Un pacient va creure erròniament durant dotze anys que tenia un tumor maligne