Maquinetes elèctriques d'afaitar

La millor, la més senzilla

El preu més alt d'una maquineta significa més accessoris i funcions però no un millor arranat ni menys irritacions a la pell
1 Octubre de 2005

La millor, la més senzilla

S’han analitzat set maquinetes d’afaitar elèctriques molt diferents per esbrinar, entre altres qüestions, si els diversos sistemes d’afaitat influeixen en l’arranat aconseguit i en el grau d’irritació que causen en la pell de l’usuari. El preu oscil.la entre els 70 euros de Braun 5444 i els 137 euros de Philips HQ7740. La millor relació qualitat-preu és la de Braun, perquè a més de ser la més barata va ser la més ben valorada pels usuaris, ja que va aconseguir el millor rasurat, tot i que al mateix temps siga la més pobra en prestacions.
Aquestes maquinetes d’afaitar, pel fet de ser aparells elèctrics, han de superar unes proves de seguretat estrictes que verifiquen que no són perilloses per als usuaris. Després dels exàmens pertinents de laboratori, les set van demostrar que eren segures. Ara bé, els resultats no van ser tan positius quan es va comprovar la compatibilitat electromagnètica, la possibilitat de pertorbar altres equips elèctrics o que siguen alterades per una descàrrega elèctrica. Les set són innòcues per a la resta d’aparells, però el carregador de Philips HQ7740 deixa de funcionar definitivament quan se li aplica una descàrrega electrostàtica per contacte de ± 4kV, per la qual cosa no es pot continuar utilitzant la màquina (només funciona amb bateries); aquesta és una fallada molt greu, ja que aquest tipus de descàrregues són inferiors a les que es produeixen quan l’ambient està “molt carregat” i en tocar amb la mà una superfície metàl.lica notem una enrampada.

Sistemes de tall

Aquestes maquinetes utilitzen dos sistemes d’afaitat: fulles giratòries o làmines vibratòries. En la prova d’ús cap tècnica no es va mostrar superior a l’altra, ja que el millor afaitat l’ofereix una maquineta amb làmines, el segon i el tercer millor són de fulles, els dos següents de làmines i els dos últims novament de fulles. Per tant, aquest no és un factor essencial.
Els capçals on van inserides les fulles són basculants, per la qual cosa s’adapten al contorn de la cara per a aconseguir un afaitat més arranat. Els dos models de Braun són els únics que ofereixen a l’usuari un mode “estàtic” si prefereix que el capçal no balancege. Les fulles, com tots els elements tallants, es desgasten amb l’ús. En les maquinetes analitzades es poden reemplaçar sense necessitat de rebutjar l’aparell complet. Les menys duradores (segons el que expressen els manuals) són les dues de Remington i la de Panasonic, que s’han de reemplaçar cada any. Les que més aguanten són les de Philips, que poden arribar fins als dos anys.
Les mostres analitzades inclouen tapa protectora, sistema tallapatilles i bossa de viatge, excepte Braun 5444, sense aquest útil de transport. Els capçals de Panasonic, Remington R9400 i Braun 6680 es poden netejar sota l’aixeta, mentre que el de Philips HQ7740, a més, permet fer l’afaitat sota la dutxa. La neteja de les altres, cal fer-la en sec amb un petit raspall.

Grandària i pes

Una maquineta ha de ser petita i de poc de pes perquè resulte manejable. La més petita, amb diferència, és Braun 5444 (58x135x32 cm), seguida de Panasonic (un 56 % més gran) i de Braun 6680 (59 %). Les més voluminoses són Remington R9400 i les dues de Philips, més del doble de grans que la més petita. Remington R950 és, així i tot, la menys pesada (175 grams), i Braun FreeGlider 6680 és la que pesa més, amb 250 grams. El consum elèctric és realment reduït i en tots els casos s’ajusta al que indiquen en l’etiquetatge: des dels 2,2 W de Philips 6445 fins als 9 W de Philips HQ7740.
Philips 6445 únicament funciona connectada a la xarxa elèctrica, l’altra de Philips (el model HQ7740) només ho fa amb bateries, amb la qual cosa, quan es descarrega cal esperar que es torne a carregar per a usar-la una altra vegada. Les cinc restants poden funcionar mitjançant els dos sistemes d’alimentació.
Alguns equips inclouen un dispensador de loció que hidrata el rostre a mesura que s’avança en l’afaitat, i que calma la irritació produïda; és el que es coneix com “afaitat humit”, present només en Philips HQ7740 i Braun 6680, que incorporen una mostra d’aquestes locions.

Prova d’ús: la clau

Quatre homes que acostumen a afaitar-se amb maquinetes van provar les set mostres segons recomanen en cada manual i van valorar, de l’1 al 10, diversos ítems seguint un protocol estandarditzat (UNE-EN 61254:1997) que mesura l’aptitud a la funció d’aquests aparells.
Després de cada afaitat, els usuaris van respondre a diverses qüestions sobre l’arranat (eficàcia del tall de la barba) en distintes zones de la cara (coll, galta, barbeta i bigot) i la irritació produïda en la pell. La majoria dels equips van aconseguir una puntuació notable en l’eficàcia de l’arranat i en l’absència d’irritació. Les excepcions van ser Remington R9400 amb 6 punts sobre 10 i Remington R950, amb només 5,8 punts (en gran mesura per la sensació d’irritació que deixa en la pell, sobretot al coll) i, per tant, les pitjors amb diferència en aquest apartat. Braun 5444 (8,3 punts sobre 10, la millor tant en arranat com en absència d’irritació), Philips HQ7740 (8,1 punts) i Philips 6445 (7,8 punts) van demostrar que eren les més eficaces en aquest aspecte, que, molt possiblement, és el més important de tota l’anàlisi. La millor tallapatilles va ser la de Braun 5444, i la pitjor la de Remington R9400, que només va arribar als 6,5 punts sobre 10.
Quant a la valoració de la maquineta en si (deixant al marge l’eficàcia), totes van aprovar i van aconseguir, de mitjana, almenys un notable. Les dues de Philips i Braun 5444 es van situar per sobre de 8 punts sobre 10. Els usuaris, en contra del que puga semblar, no van donar excessiva importància al sistema d’alimentació: les maquinetes més ben valorades són una que només funciona connectada a la xarxa elèctrica (Philips 6445), una altra que només ho fa amb bateries (Philips HQ7740) i una tercera que admet els dos sistemes (Braun 5444).

Semblants en facilitat de neteja

Segons els usuaris, totes les maquinetes resulten fàcils de netejar, i, com era previsible, la millor en aquest apartat és una de les que admet la neteja humida: Philips HQ7740, amb 9,3 punts sobre 10. Crida l’atenció que la segona millor siga una que s’haja de netejar en sec amb un petit raspall: Philips 6445. També superen els vuit punts Panasonic (8,3 punts) i Braun FreeGlider 6680 (8 punts); les dues es poden netejar sota l’aixeta.

/imgs/20051001/analisisb2.jpg

Segons els usuaris, les maquinetes més silencioses van ser les de Philips i les més sorolloses Braun FreeGlider 6680 i Panasonic ÉS7026. Per què no es va mesurar el soroll al laboratori d’una manera objectiva? Els decibels que emet un aparell no indiquen prou com resulta de molest el seu soroll, ja que influeixen factors com la freqüència. Per això, es va preferir un examen subjectiu d’un apartat essencial en un producte que en ocasions s’utilitza mentre altres persones dormen.
La informació que ofereixen (manuals, precaucions sobre seguretat…) és correcta, excepte en el període de garantia de Panasonic, que indica un any en comptes dels dos que obliga la llei. Remington ofereix un període de prova de 30 dies després dels quals és possible canviar el producte.
Quant a la qualitat global, Braun 5444 i Philips 6680 aconsegueixen el ‘molt bé’, seguides de Braun 6680 i Panasonic que aconsegueixen el ‘bé’, Remington R9400 i Remington R950 que es queden en l”acceptable’ i, finalment, Philips HQ7740 que suspèn no per la mala aptitud a la funció (que és excel.lent), sinó per fallar en la prova de compatibilitat electromagnètica, un defecte que amb relativa facilitat pot inutilitzar definitivament l’aparell.

Quant duren les bateries?

Per comprovar l’autonomia de cada bateria (Philips 6445 només funciona connectada a la xarxa elèctrica) es va carregar i descarregar cada equip una vegada, i van ser recarregats de nou. La prova va consistir a posar en marxa cada equip en períodes d’ús de cinc minuts ‘a l’aire’ (és a dir, la maquineta encesa sense fer pressió sobre cap superfície) separats per intervals de 24 hores fins a l’esgotament de la bateria.
La que més dura és precisament la que no permet l’ús connectada, Philips HQ7740, que va superar els 85 minuts de funcionament. La segueix Braun 6680, amb 66 minuts. La de menor duració va ser Remington R950, amb només 42 minuts d’autonomia.
Cal tenir en compte, de totes formes, que en un ús normal la fricció farà que es consumisca més electricitat i l’autonomia serà menor.
Però almenys tan important com la duració de la bateria és el temps que tarda a carregar-se. Per exemple, Remington R950 o Braun 5444 necessiten 16 hores per a omplir-se, molt més temps que Braun 6680, Panasonic i l’altra Remington, que només necessiten una hora de càrrega. Això sí, totes avisen quan la bateria està a punt d’esgotar-se.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

  • S’han analitzat set màquines d’afaitar elèctriques d’entre 69,49 euros (Braun 5444) i 136,74 euros (Philips HQ7740.
  • Les diferències, molt notables, entre els diversos equips es troben en les funcions i complements: des de les que només es poden utilitzar i netejar en sec, fins a les que dispensen loció durant l’afaitat i es poden netejar sota l’aixeta o permeten l’afaitat en la dutxa. També difereixen en les fonts d’alimentació (xarxa elèctrica, bateria o totes dues). Aquestes funcions -que encareixen el producte- no afecten la qualitat final de l’afaitat.
  • En la prova d’ús, es van atorgar puntuacions des dels 6,6 i 6,8 punts de les Remington fins als 8 o més punts de Braun 5444 i les dues de Philips.
  • Les que millor afaiten: Braun 5444 i Philips HQ7740; les dues proporcionen un bon arranat i irriten poc la pell. L’arranat de Philips 5444 també és bo, però irrita la pell més que les altres dues millors.
  • Les maquinetes van demostrar que tenien una bona qualitat global, excepte Philips HQ7740, que suspèn pel perill que una descàrrega electrostàtica (relativament comuna) faça malbé permanentment la maquineta. Això sí, totes són segures per a l’usuari.
  • La millor relació qualitat-preu correspon a Braun 5444, que, fins i tot sent la més austera en prestacions, és la que ofereix un afaitat de major qualitat segons els usuaris. I, cal no oblidar-ho, és la més barata: 69,5 euros.
Marca
Model
BRAUN 5444 PHILIPS 6445 BRAUN FREEGLIDER 6680 PANASONIC ES7026
Preu (euros) 69,49 77,96 127,66 132,00
Sistema d’afaitat Làmines vibradores Fulles giratòries Làmines vibradores Làmines vibradores
Resistent a l’aigua NO No Neteja sota l’aixeta Neteja sota l’aixeta
Informació i protecció al consumidor Correcta Correcta Correcta Correcta
Garantia producte Correcta Correcta Correcta Correcta
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica
Emissió conduïda Compleix Compleix Compleix Compleix
Descàrregues electrostà-
tiques
Compleix Compleix Compleix Compleix
Característiques tècniques
Dimensions (cm) 58x135x32 57x151x66 64x156x40 60x151x43
Pes (g) 185 195 250 205
Consum declarat (watts) 5 3 7 No ho indica
Consum màxim (watts) 4,6 2,2 6,4 5,1
Font d’alimentació Cable i bateria Cable Cable i bateria Cable i bateria
Temps de càrrega bateria (hores) 16 No ho aplica 1 (4 h la 1a vegada) 1 (8 h la 1a vegada)
Duració bateria declarada (minuts) 35 No ho aplica 50 60
Duració bateria (minuts) 1 57 No ho aplica 66 56
Prova d’ús (d’1 a 10)
Aptitud de l’afaitat 2 8,3 7,8 7,4 7,0
Valoración del producto 3 8,1 8,1 7,1 7,5
Valoració del producte 8,2 8,01 7,3 7,3
Valoració global Molt bé Molt bé
Marca
Model
REMINGTON R9400 REMINGTON R950 PHILISHAVE COOL SKIN HQ7740
Preu (euros) 109,99 84,95 136,74
Sistema d’afaitat Fulles giratòries Fulles giratòries Fulles giratòries
Resistent a l’aigua Neteja sota l’aixeta NO Afaitar-se sota la dutxa
Neteja sota l’aixeta
Informació i protecció al consumidor Correcta Correcta Correcta
Garantia producte Incorrecta Correcta Correcta
Seguretat elèctrica Correcte Correcte Correcte
Compatibilitat electromagnètica
Emissió conduïda Compleix Compleix Compleix
Descàrregues electrostà-
tiques
Compleix Compleix No compleix
Característiques tècniques
Dimensions (cm) 58x145x72 54x143x66 57x159x66
Pes (g) 225 175 215
Consum declarat (watts) 7 5 9
Consum màxim (watts) 6 4,8 0,9
Font d’alimentació Cable i bateria Cable i bateria Bateria
Temps de càrrega bateria (hores) 1 (24 h la 1a vegada) 1 (24 h la 1a vegada) 8
Duració bateria declarada (minuts) 60 40 45
Duració bateria (minuts) 1 50 42,5 85
Prova d’ús (d’1 a 10)
Aptitud de l’afaitat 2 6,0 5,8 8,1
Valoración del producto 3 7,5 7,3 8,2
Valoració del producte 6,8 6,6 8,2
Valoració global Acceptable Acceptable Insuficiente

1.– Duració bateria: en aquesta prova la màquina va estar funcionant a l’aire (consumeix menys); per això, el temps indicat és superior al d’un ús normal.

2.– Aptitud de l’afaitat: s’ha valorat l’arranat de la barba i la irritació deixada en la pell

3.– Valoració del producte: s’han valorat aspectes com la manipulació, el tallapatilles, el soroll i les vibracions, la neteja del capçal, les instruccions d’ús, l’emmagatzemament, la facilitat d’ús i el comfort.

Una a una, set maquinetes d'afaitar elèctriques

Una a una, set maquinetes d'afaitar elèctriques

Braun "5444"

/imgs/20051001/braun.jpg 69,49 euros, la més barata
La millor relació qualitat-preu. Sistema de tall: làmines vibratòries. Punts forts: és la més petita. Funciona connectada a la xarxa i mitjançant bateries recarregables. El millor afaitat (arranat i irritació) i tall del tallapatilles. Punts dèbils: la bateria que més tarda a carregar-se (16 hores) i només dura 57 minuts.
Prova d’ús: 8,2 punts, de les més altes.
Qualitat global: molt bona.

Philips "6445"

/imgs/20051001/philips.jpg 77,96 euros, la segona més barata
Qualitat global: molt bona
Sistema de tall: fulles giratòries. Punts forts: entre les que millor afaita; encara que el nivell d’irritació és una mica inferior a les dues millors. El capçal és molt fàcil de netejar. És una de les menys sorolloses i les fulles són les més duradores (2 anys). Punts dèbils: només funciona connectada a la xarxa elèctrica
En la prova d’ús, rep 8 punts; entre les més altes.

Braun "Freeglider 6680"

/imgs/20051001/braun2.jpg 127,66 euros
Qualitat global: bona
Sistema de tall: làmines vibratòries. Punts forts: Funciona connectada a la xarxa i mitjançant bateries recarregables. Permet realitzar l’afaitat amb loció (inclosa en el conjunt) i netejar el capçal sota l’aixeta. La bateria es carrega en només una hora i l’autonomia és de 66 minuts. Punts dèbils: la més pesada (250 g) i sorollosa.
Prova d’ús: 7,3 punts.

Panasonic "ÉS7026"

/imgs/20051001/panasonic.jpg 132 euros, la segona més cara
Qualitat global: bona
Sistema de tall: làmines vibratòries. Incompleix la norma de garanties perquè ofereix un any i no els dos obligatoris. Punts forts: funciona connectada a la xarxa i mitjançant bateries recarregables. Permet la neteja del capçal sota l’aixeta. La bateria es carrega en només una hora i la màxima autonomia és de 56 minuts. Punts dèbils: la segona més sorollosa. Les fulles menys duradores (1 any).
Prova d’ús: 7,3 punts.

Remington "R9400"

/imgs/20051001/remington.jpg 109,99 euros
Qualitat global: acceptable
Sistema de tall: fulles giratòries. Punts forts: Funciona connectada a la xarxa i mitjançant bateries recarregables. Permet netejar el capçal sota l’aixeta. La bateria es carrega en només una hora i la màxima autonomia és de 50 minuts. Punts dèbils: és la més gran, la segona que més irrita la pell i el tall del seu tallapatilles és el pitjor. Les fulles són les menys duradores (1 any).
Prova d’ús: 6,8 punts, de les més pitjors.

Remington "R950"

/imgs/20051001/remington2.jpg 84,95 euros
Qualitat global: acceptable
Sistema de tall: fulles giratòries. Punts forts: La més lleugera (175 g). Funciona connectada a la xarxa i mitjançant bateries recarregables. Punts dèbils: la bateria és la que més tarda a carregar-se tot i que és la que menys dura. La que més irrita la pell (deixa sensació d’irritació i cremor). Les fulles són les menys duradores (1 any).
Prova d’ús: 6,6 punts, entre les pitjors.

Philips "HQ7740"

/imgs/20051001/philips2.jpg 136,74 euros, la més cara
Qualitat global: insuficient
Sistema de tall: fulles giratòries. El carregador es trenca quan s’aplica en parts metàl.liques accessibles a descàrregues electrostàtiques (relativament comuns). Punts forts: permet realitzar l’afaitat amb loció (inclosa en el conjunt), netejar el capçal sota l’aixeta i l’afaitat en la dutxa. La que té més autonomia. La que permet els millors afaitats (arranat i irritació). La que té el capçal més fàcil de netejar. Una de les menys sorolloses i de les fulles més duradores (2 anys). Punts dèbils: és la segona més voluminosa i només funciona mitjançant bateries recarregables.
Prova d’ús: 8,2 punts, entre les més altes.