El propietari ha d’indemnitzar l’afectat per la caiguda de vidres d’una finestra