La diferència més gran entre unes i altres, el preu