Materials per a finestra

Diferències no només en el preu

A més de ser duradores, les finestres han de garantir la protecció contra el fred i el soroll
1 Octubre de 2003
Img eco domestica listado

Diferències no només en el preu

/imgs/20031001/eco-domestica.01.jpg
Una elecció correcta de les finestres per a la llar passa per triar el material que millor s’adapti a les característiques de la construcció, a la zona climàtica on està ubicat l’habitatge i, com si no, al nostre pressupost. L’objectiu és que les noves finestres garanteixin la protecció contra el fred i la calor, que siguin duradores i amb un manteniment fàcil, i que ofereixin un grau òptim d’insonorització. Tradicionalment aquest mercat es concentrava en dos materials: la fusta i l’alumini. Però el PVC (policlorur de vinil) ha irromput amb força i ja és el material més utilitzat en algunes zones del país, especialment en el nord, on les baixes temperatures fan necessari un aïllament major. Tot i així, l’alumini encara manté una quota de mercat important, especialment en la zona oriental i al sud, i la fusta a poc a poc queda relegada a una tercera posició cada vegada més allunyada dels altres dos materials.

Com ha de ser una bona finestra?

Independentment del material que es vulgui utilitzar, una instal·lació correcta requereix que es compleixin unes condicions:

 • Ha d’haver-hi una correlació excel·lent entre el marc extern i la paret o el mur on es vulgui col·locar la finestra. Aquesta és la millor manera d’evitar fuites d’aire.
 • La part fixa i la part mòbil han de ser proporcionals tenint en compte les necessitats de ventilació necessàries.
 • La instal·lació ha d’impedir l’entrada d’aigua, d’aire i de pols. Això s’aconsegueix amb l’elecció d’un material que s’adeqüi a les necessitats de l’habitatge i amb un ajust perfecte entre les peces mòbils i els marcs fixos. L’adaptament ha de ser perfecte.
 • Abans de triar el material convé assegurar-se que els vidres que s’adeqüen a aquesta estructura siguin manejables, fàcils de treure i de posar. En cas contrari, pot haver-hi problemes a l’hora de netejar-los o davant d’un trencament, ja que en més d’una ocasió la dificultat en una instal·lació d’aquestes característiques és un element que es factura com a extra.
 • Materials: L’elecció d’un material o un altre pot determinar el sistema de ventilació (lateral, corredissa, batent, en guillotina…).

/imgs/20031001/eco_domestica01_ca.jpg

Avantatges i inconvenients de cada material

Fusta


Avantatges:

 • És el material més natural i permet que les parets transpirin de l’interior cap a l’exterior. Les mateixes propietats de la fusta regulen la humitat de manera natural en l’interior de l’habitatge.
 • És l’opció més desitjada per a la construcció de cases unifamiliars, no tant per a pisos i apartaments, encara que fins fa deu anys era pràcticament l’única opció que hi havia en el mercat. És fàcil d’instal·lar i conserva la calor de la casa.
 • En els últims anys i davant de la competència d’altres materials, com són els plàstics, els models de finestres de fusta s’han multiplicat, ja que permeten una insonorització perfecta a través de vidres dobles i l’ús de la denominada fusta laminada, la principal missió de la qual és evitar l’aparició de clavills.
 • Permet la instal·lació de qualsevol sistema de seguretat per a evitar els robatoris, tant els que s’apliquen en els tancaments- sistemes mecànics en portes i finestres- com ara els que estan connectats a una central.
 • La majoria de les fustes que s’utilitzen estan tractades convenientment contra el foc, i garanteixen una resistència major que altres materials no combustibles
 • Preu: des de 420 euros el metre quadrat, encara que depenent del tipus de fusta aquesta quantitat pot augmentar considerablement.


Inconvenients:

 • És el material que necessita més atenció. S’aconsella envernissar-ne la part exterior cada dos anys.
 • No convé instal·lar-la en habitatges o construccions que es trobin en zones amb fort vent i pluja. Aquestes condicions climàtiques provoquen un gran desgast en el material, per això hi ha més necessitat de reparar-les.
 • Altres enemics de la fusta, com les radiacions solars i l’aparició de microorganismes (fongs i insectes), es poden combatre amb components com la resina o els insecticides. Convé prestar una atenció especial a l’arna. Per a això hi ha multitud de productes químics enfront de l’aparició del corcó.

Alumini


Avantatges:

 • S’instal·la fàcilment i ràpidament a causa del seu pes lleuger.
 • És fàcil de netejar.
 • Disponible en diversos colors.
 • És un material fort i rígid, les seves propietats no canvien amb el clima, garanteixen la rigidesa a altes i baixes temperatures.
 • La majoria d’aquestes finestres estan fabricades amb marcs i components aïlladors tèrmicament; és a dir, que la part externa del marc d’alumini mai no toca la part interior. Estan separades per plàstic i el marc de fora no condueix la calor o el fred a l’intern.
 • El metre quadrat d’alumini és una mica més car que el de fusta, però la diferència és a penes notable, voreja els 445 euros.


Inconvenients:

 • La queixa més comuna d’aquest material és que a l’hivern l’alumini sua.
 • És un material més fred que la fusta i el PVC.
 • Amb el temps, l’alumini es pot arribar a picar.

PVC (Policlorur de vinil)


Avantatges:

 • Permet una insonorització perfecta i redueix la contaminació acústica.
 • És un material durador i resistent al fred i a l’aire, molt apropiat per a zones fredes.
 • Garanteix de manera absoluta l’aïllament, ja que el disseny dels seus perfils és buit, amb envans.
 • No necessita cap tractament especial per a la conservar-lo, n’hi ha prou netejant-lo amb aigua i sabó sense córrer riscos que es podreixi o es faci malbé el material.
 • N’hi ha una àmplia gamma de colors: si bé el blanc n’és el color més utilitzat, hi ha imitacions a la fusta, sense que el preu sigui excessivament elevat.
 • El metre quadrat oscil·la pels 457 euros.


Inconvenients:

 • És més car que els altres.
 • Amb temperatures altes i baixes pot deformar-se.
 • És un material contaminant.