Maquinetes no recarregables de doble fulla

La banda lubricant influeix en l'afaitat, però el capçal basculant no

Només la meitat d'estes fulles no recarregables va evidenciar un envelliment acceptable
1 Octubre de 2003
Img analisis 2 listado

La banda lubricant influeix en l'afaitat, però el capçal basculant no

/imgs/20031001/analisis-2.01.jpg
S’han analitzat vuit maquinetes no recarregables, els preus dels quals abracen des dels 33 cèntims d’euro de Bic Twin Easy fins als 63 cèntims d’euro de Gillette Blue II Plus Slalom. Si bé algunes dones i alguns homes les utilitzen inson Extra II Precision no va tallar el paper, el va trencar. Les altres dues vcom a mètode de depilació, en aquesta anàlisi només s’ha valorat l’eficàcia d’aquestes maquinetes en l’afaitat facial. Per a l’estudi, s’han establert tres categories de maquinetes no recarregables: les elementals sense cap extra, les que incorporen banda lubricant, i les que tenen -a més d’aquesta banda- capçal basculant).

Les maquinetes Gillette, a pesar de ser les més cares, han merescut la millor relació qualitat-preu en les tres categories. I la Gillette Blue II Plus (amb banda lubricant) és la millor relació qualitat-preu de totes les maquinetes analitzades.

Amb les maquinetes no reutilitzables es pot aconseguir un afaitat més arranat que amb les maquinetes elèctriques. Però quan el seu tall s’ha gastat, l’usuari ha de canviar no només el capçal, sinó tots els components de la maquineta. Les vuit mostres són de doble fulla, i difereixen en aspectes com l’existència o no d’una placa lubricant, d’un capçal basculant o d’un sistema antilliscant del mànec.

Prova de laboratori

Les maquinetes més elementals

En aquesta categoria, l’amplària del capçal de Wilkinson Extra II Precision és la més curta (9,8 mil·límetres), cosa que explica la seva precisió més alta en zones estretes com el bigot. Bic Twin Easy és la més lleugera (4,4 grams) i més manejable. Gillette Blue II té les fulles menys grosses (82 m, enfront dels 100 m de Bic i Wilkinson), però això no influeix en l’eficàcia de la fulla.

Quant a la força de tall, en les cinc primeres incisions a penes s’aprecien diferències entre les tres maquinetes. En canvi, al sisè tall Wilkan aguantar deu talls, però van demostrar un envelliment considerable: Gillette Blue II (70%, el millor de les tres) i Bic Twin Easy (91%). Bic ofereix els angles d’afaitat més baixos (negatiu) i, igual que la de Gillette, la força necessària per a aconseguir el tall resulta elevada. Les tres van oferir sistemes per a facilitar-ne la neteja, si bé la de Gillette va ser la més ben valorada.

Les que tenen banda lubricant

Novament, la de Wilkinson (en aquest cas, Extra II Sensitive) té el capçal menys ample, i això la converteix en la més precisa per a les zones estretes de la cara de l’usuari. Respecte del pes, destaca una altra vegada la de Bic (ací, Comfort Twin) per ser la més lleugera. Segons l’etiquetatge, les tres incorporen vitamina E en la banda lubricant. Gillette Blue II Plus ofereix les fulles menys grosses (83 m), però això no afecta la seva eficàcia.

La de Gillette i la de Bic demostren una força de tall i d’envelliment acceptables. Gillette Blue II Plus obté un 26% en la prova d’envelliment i Bic Comfort Twin un 21%, les dues notablement inferiors a la de les seves mateixes marques sense banda lubricant. La de Wilkinson torna a fallar, però en aquest cas és lleument millor, i trenca el paper al vuitè tall, no al sisè. Les tres incorporen sistemes eficaços per a facilitar la neteja de les fulles.

Les que disposen de banda lubricant i capçal basculant

Gillette Blue II Plus Slalom i Bic Softwin són molt semblants en la seva mida, excepte en el gruix de les fulles (82 m de Gillette enfront dels 100 m de Bic).

Les dues incorporen vitamina E i àloe vera en la composició de la seva banda lubricant, encara que les dues substàncies només estaven separades en la banda de Bic.

La de Gillette va necessitar la menor força per a tallar el paper (sensiblement més que la de Bic), encara que en envelliment les dues van demostrar bones aptituds. Totes dues són fàcils de netejar, si bé Gillette hi destaca una mica per les perforacions nombroses i àmplies que té en les fulles i en la barra espaiadora.

A més de les proves analítiques de laboratori, les vuit maquinetes han sigut avaluades per un panell d’usuaris que es va afaitar cada dos dies en les mateixes condicions.

Prova amb usuaris

Les més elementals

/imgs/20031001/analisis-2.02.jpgQuant a allò purament estètic, Wilkinson Extra II Precision és la que suscita la major quantitat de valoracions positives, seguida de Bic Twin Easy. Gillette Blue II és la que obté la puntuació més modesta en aquest apartat.

Els capçals de les maquinetes Wilkinson i Gillette són els més còmodes. Wilkinson destaca, a més, per la bona curvatura del seu mànec, més ergonòmic. Bic és de forma unànime la més eficaç en l’afaitat i en l’absència de talls, seguida de Gillette. Les més fàcils de netejar són Gillette i Wilkinson (botó per a esbandir les fulles). Bic va resultar la pitjor valorada en aquest apartat.

Després de l’afaitat, els usuaris van preferir el benestar (suavitat, arranat i absència d’irritacions) que deixen en la pell Wilkinson i Gillette, enfront del que deixa la de Bic.

Les que tenen banda lubricant

Estèticament, les tres maquinetes amb dues fulles i placa lubricant són semblants. Les més fàcils d’usar són les de Wilkinson i Gillette, que van quedar lleugerament millor que Bic. El capçal de Gillette va destacar per la seva comoditat. Quant a l’eficàcia del tall, Gillette és la més ben valorada, seguida de Wilkinson. Bic va obtenir la pitjor valoració pel seu mal comportament en l’apartat “absència de talls”. No es van trobar diferències entre les tres bandes lubricants, encara que sí que en va haver-hi entre les maquinetes que incorporaven una banda d’aquestes característiques (que sí que va demostrar millorar la cura de la pell) i les que no ho feien.

A l’hora de la neteja, Gillette (perforacions en les fulles i barra espaiadora) i Wilkinson (botó per a esbandir les fulles) se situen per damunt de Bic, que només presenta una única perforació en la part superior de la fulla. En el benestar que deixen sobre la pell (suavitat, arranat i absència d’irritacions), tornen a destacar Gillette i Wilkinson.

Les de banda lubricant i, a més, capçal basculant

Tampoc es van trobar entre les dues maquinetes analitzades diferències estètiques significatives.

L’eficàcia del tall, i l’eficàcia de la banda lubricant de Gillette Blue II Plus Slalom són més ben valorades que les de Bic Softwin. Gillette ofereix un major benestar en la pell després de l’afaitat.

Segons aquesta prova pràctica, el capçal basculant no influeix de forma significativa en la qualitat de l’afaitat. L’única diferència amb el capçal fix és que la maquineta s’emmotlla al contorn de la cara sense fer treballar el canell, per la qual cosa les dues maquinetes resulten més còmodes d’usar.

En resum, i ja parlant en general, és a dir, en els tres tipus de maquinetes, les de Gillette són les que van demostrar una millor qualitat. Wilkinson de dues fulles haguera sigut la millor de la seva categoria si no hi hagués influït el mal envelliment de les seves fulles (igual que l’altra maquineta de Wilkinson, trencava el paper en comptes de tallar-lo abans dels deu talls de què es componia la prova).

Bic va obtenir uns resultats semblants a la resta en el grup de les de dues fulles, però va demostrar un comportament qualitativament pitjor tant en el seu model amb banda lubricant com en el de banda lubricant i capçal basculant.

Afaitat arranat

Les maquinetes d’afaitar no recarregables estan formades d’una banda plàstica (poliestirè) i dues fulles de ferro temperat inoxidable que es mantenen a la mateixa distància per una barra plàstica espaiadora. El tallant de les fulles es cobreix amb un element protector endurit per mitjà de la calor. Després, s’enriqueix per mitjà d’un bombardeig electrònic d’elements metàl·lics que solidifiquen el tall de la fulla.

Per a facilitar l’afaitat, cinc de les vuit maquinetes analitzades ofereixen una banda lubricant en la part superior dels capçals, que conté un producte cosmètic compost per polietilè glicol (PEG) i altres additius conservants (BHT), emol·lients (que ablaneixen la barba, com l’àloe vera) i fins i tot vitamina E. Així, es facilita l’afaitat i es disminueix la irritació, de manera que s’aconsegueix una major cura de la pell. La prova pràctica ha demostrat que aquesta banda sí que influeix en la qualitat de l’afaitat.

Per la seva part, el capçal basculant permet una major adaptació de la maquineta al contorn de la cara. No obstant això, aquest dispositiu no influeix en com és d’arranat l’afaitat, sinó que només aporta comoditat a l’usuari, pel fet de reduir el moviment de canell necessari per a recórrer el rostre.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit maquinetes d’afaitar no recarregables, tres amb dues fulles, tres amb dues fulles i banda lubricant i dues més amb dues fulles, banda lubricant i capçal basculant, el preu de les quals oscil·lava entre els 0,33 euros de Bic Twin Easy i els 0,63 euros de Gillete Blue II Plus Slalom. Les tres maquinetes de Bic són les més econòmiques i les de Gillette, les més cares en cada categoria.
 • En les fulles dels dos models de Wilkinson es va detectar un problema d’envelliment. Abans dels deu talls de què constava la prova de laboratori les dues van trencar el paper, no el van tallar.
 • La banda lubricant millora la qualitat de l’afaitat i, sobretot, el benestar en la pell. No així el capçal basculant, que aporta comoditat (requereix moure menys la monyica) però no eficàcia en el rasurat.
 • Els tres models de Gillette van ser els millor valorats en les tres categories analitzades. Els dos de Wilkinson se situen en segona posició (tot i el seu envelliment prematur) i Bic obté les valoracions més modestes.
 • La millor relació qualitat-preu dins de cada categoria correspon als tres models de Gillette, més cars però de major qualitat. I, entre aquests tres, Gillette Blue II Plus és la millor opció.
MARCA / DENOMINACIÓ GILLETTE
BLUE II
WILKIN-
SON SWORD
EXTRA II PRECISIÓN
BIC
TWIN EASY
GILLETTE
BLUE II PLUS
Descripció Doble fulla Doble fulla Doble fulla Doble fulla
Banda lubricant
Preu (euros/ unitat) 0,54 0,50 0,33 0,61
Dimensions1 Satisfactòries Satisfactòries Satisfactòries Satisfactòries
Angles2 Satisfactoris Satisfactoris Satisfactoris Satisfactoris
Força de tall3
En paper (Després de 5 talls) Elevada Acceptable Elevada Acceptable
En paper (Després de 10 talls) Elevada Insatisfactoria Elevada Acceptable
Envelliment4 Elevat Insatisfactori Elevat Acceptable
Prova d’ús Acceptable Acceptable Molt bé
Qualitat global Acceptable Acceptable Acceptable Molt bé
MARCA / DENOMINACIÓ WILKIN-
SON SWORD
EXTRA II SENSITIVE
BIC
COMFORT TWIN
GILLETTE
BLUE II PLUS SLALOM
BIC
SOFTWIN
Descripció Doble fulla
Banda lubricant
Doble fulla
Banda lubricant
Doble fulla
Banda lubricant
Capçal basculant
Doble fulla
Banda lubricant
Capçal basculant
Preu (euros/ unitat) 0,53 0,39 0,63 0,47
Dimensions1 Satisfactòries Satisfactòries Satisfactòries Satisfactòries
Angles2 Satisfactoris Satisfactoris Satisfactoris Satisfactoris
Força de tall3
En paper (Després de 5 talls) Acceptable Acceptable Satisfactoria Elevada
En paper (Després de 10 talls) Insatis-
factoria
Acceptable Satisfactoria Elevada
Envelliment4 Insatis-
factorio
Acceptable Satisfactorio Satisfactorio
Prova d’ús Acceptable Molt bé
Qualitat global Acceptable Acceptable Molt bé

(1) Dimensions: Es refereix tant a la maquineta (capçal, barra espaiadora i mànec) com a les fulles

(2) Els angles mesurats són:

 • “Angle d’afaitat”: inclinació de la fulla en relació amb la pell.
 • “Angle capçal/mànec”: inclinació del capçal en relació amb el mànec.
 • “Angle de pivot”: inclinació del capçal en aquelles maquinetes en què el capçal és basculant.

(3) Capacitat de tall: fa referència a la força o energia necessària per a tallar bé un full de paper de qualitat calibrada Whatman. Com menor és l’energia o la força necessària, més tallant és el full, és a dir, té una capacitat més gran. Aquesta prova no es pot aplicar als productes de nova generació Wilkinson i Gillette, ja que les fulles d’afaitar, fora del capçal, perden tota la rigidesa.

(4) Envelliment: percentatge d’increment en la força de tall quan la fulla és vella (10 talls fets amb la mateixa), respecte de la força que cal fer quan era nova (5 talls).

Una per una

Una a una, vuit maquinetes no recarregables

Gillette Blue II

 • /imgs/20031001/analisis-2.03.jpg 0,54 euros/unitat
 • Qualitat global: Acceptable
 • La millor relació qualitat-preu de la seva categoria. La força que cal exercir perquè la fulla talli, així com el seu envelliment són elevats. Amb nombroses i àmplies perforacions per a facilitar-ne la neteja.
 • Acceptable en la prova d’ús: destaca pel seu còmode capçal, en la facilitat de neteja i en el benestar que deixa en la pell després de l’afaitat. En canvi, el seu aspecte estètic obté la pitjor valoració.

Wilkinson Sword Extra II Precision

 • /imgs/20031001/analisis-2.04.jpg 0,50 euros/unitat
 • Qualitat global: Acceptable
 • L’amplària del seu capçal és la menor, per la qual cosa és més precisa en la zona del bigot. Envelliment de les fulles, malament. La força que cal exercir perquè la fulla talli és la major de la seva categoria . Amb botó per a esbandir les fulles per a facilitar-ne la neteja. Bé en la prova d’ús: destaca per l’estètica, el còmode capçal i el benestar que deixa en la pell.

Bic Twin Easy

 • /imgs/20031001/analisis-2.05.jpg0,33 euros/unitat
 • Qualitat global: Acceptable
 • La més barata i lleugera de les vuit analitzades. La força que cal exercir perquè la fulla talli, així com el seu envelliment, són superiors als de la resta.
 • Acceptable en la prova d’ús: destaca en l’eficàcia de tall, però obté la pitjor valoració en la facilitat de neteja.

Gillette Blue II Plus

 • /imgs/20031001/analisis-2.06.jpg 0,61 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu de les vuit analitzades. La força que cal exercir perquè la fulla talli i el seu envelliment són acceptables. Amb nombroses perforacions per a facilitar-ne la neteja.
 • Molt bé en la prova d’ús: destaca en la comoditat del capçal, en la precisió i l’eficàcia de tall, en la facilitat per a esbandir-la i en el benestar que deixa en la pell.

Wilkinson SWORD EXTRA II Sensitive

 • /imgs/20031001/analisis-2.07.jpg 0,53 euros/unitat
 • Qualitat global: Acceptable
 • L’amplària del seu capçal és la menor, per la qual cosa és més precisa en la zona del bigot. Igual que l’altre model de Wilkinson, l’envelliment de les seves fulles és superiors a la resta. Amb botó per a esbandir les fulles per a facilitar-ne la neteja. Bé en la prova d’ús: destaca en la precisió, l’esbandit de les fulles i el benestar que deixa en la pell.

Bic Comfort Twin

 • /imgs/20031001/analisis-2.08.jpg 0,39 euros/unitat
 • Qualitat global: Acceptable
 • Una de les més lleugeres. La força que cal exercir perquè la fulla talli i el seu envelliment són acceptables. Amb una perforació en la fulla superior per a facilitar-ne la neteja. Acceptable en la prova d’ús (però en va ser la pitjor valorada): les puntuacions més baixes en “absència de talls” i “benestar després de l’afaitat”.

Gillette Blue II Plus Slalom

 • /imgs/20031001/analisis-2.09.jpg 0,66 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • La més cara de totes. La millor relació qualitat-preu de la seva categoria i una altra bona opció en general. La força que cal exercir perquè la fulla talli, així com el seu envelliment són satisfactoris. Amb nombroses perforacions per a facilitar-ne la neteja. La millor en la prova d’ús: destaquen la seva eficàcia, la facilitat en esbandir-la i el benestar que deixa en la pell.

Bic Softwin

 • /imgs/20031001/analisis-2.10.jpg0,47 euros/unitat
 • Qualitat global: Bé
 • L’única amb una placa lubricant Bicolor (vitamina E i àloe vora), que no obté millors resultats. Els seus angles d’afaitat són els més dèbils.
 • Encara que el seu envelliment de tall és satisfactori, cal exercir una elevada força perquè talli. Bé en la prova d’ús: opinions divergents sobre l’eficàcia de tall i absència de talls.