Se o atraso é inferior a dúas horas non hai nada que lle facer