A negativa a asumir a responsabilidade nunha colisión múltiple