Eskasak eta gorabehera handikoak, erkidego batetik bestera