Denean berdintsuak, antza; askotan desberdinak, baina