Auzoekin ongi konpontzea, nahitaezkoa denak behar bezala funtziona dezan