Pèl·lets: una alternativa a allò tradicional

Produïts amb excedents de fusta, funcionen com a combustible i són una opció de calefacció més ecològica i econòmica que el gasoil, el gas o l'electricitat
1 Febrer de 2015
Img medioambiente listado 800

Pèl·lets: una alternativa a allò tradicional

Per a fugir del fred i escalfar casa nostra els mesos freds de l’hivern, no només disposem de gasoil, gas o electricitat. Els pèl·lets, uns petits cilindres produïts amb excedents de fusta, també funcionen com a combustible, i es tracta d’una alternativa més ecològica i econòmica. Tot i això, abans d’instal·lar una estufa o una caldera d’aquest tipus de biomassa, convé estudiar si s’adapta a les nostres necessitats i al nostre pressupost.

La cara

/imgs/20150201/TroncoPellets.jpg

Els pèl·lets s’elaboren amb deixalles de la fusta com ara serradures, encenalls o estelles dels arbres. Procedents de l’agricultura o de residus industrials o municipals, es conglomeren a alta pressió i se’ls dóna forma de petits cilindres. La seva principal particularitat és l’alt poder calorífic que tenen, per això s’utilitzen com a combustible de sistemes de calefacció. Els seus avantatges són diversos:

  • Són més ecològics que els combustibles fòssils. La fusta és un recurs natural renovable, sempre que es gestioni i es consumeixi de forma sostenible. Utilitzat de manera òptima, les seves emissions de diòxid de carboni (CO2), principal gas implicat en el canvi climàtic, són gairebé nul·les. No conté sofre, per la qual cosa s’eviten problemes de pluja àcida. La fabricació de pèl·lets suposa la reutilització dels excedents de fusta que, d’una altra forma, es malbaratarien i que són un perill als boscos perquè poden propiciar incendis forestals. Les cendres procedents de la seva combustió es poden reutilitzar com a adob mitjançant el compostatge.
  • Són més barats i segurs que els combustibles fòssils. Encara que els últims anys el seu preu a Espanya s’ha apujat perquè la producció no ha crescut al ritme de l’augment de la demanda, el seu cost és encara més baix que el del gas, el gasoil o l’electricitat. En funció de factors com el consum o el tipus de sistema, es poden estalviar quantitats importants de diners a l’any. A més, no té risc d’explosió i no produeix males olors.
  • Redueixen la dependència energètica cap a l’exterior. Espanya necessita importar un 80% de l’energia que consumeix, en la majoria petroli i gas natural. Quan s’utilitzen energies renovables autòctones, com els pèl·lets, la balança comercial es ressent menys. Segons dades de l’Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa (Avebiom), amb l’ús de 10 milions de tones de biomassa s’evita la importació de 20 milions de barrils de petroli per valor de més de 1.000 milions d’euros a l’any.
  • Contribueixen a generar ocupació local. La indústria de la fusta pròxima al consumidor se’n beneficia, igual com tot el sector generat al seu voltant. Segons dades d’Avebiom, a Espanya s’ha passat de quatre fàbriques el 2011 a una quinzena a hores d’ara. El seu president, Javier Díaz, assegura que el sector de la biomassa, en el qual s’inclouen els pèl·lets, crea 135 llocs de treball directes per cada 10.000 habitants, enfront de 9 amb petroli i gas natural. També assegura que, a Espanya, es podrien produir 594.000 llocs de treball directes amb la bioenergia.
  • Poden ser polivalents. N’hi ha sistemes que, a més d’escalfar un habitatge o una habitació, escalfen l’aigua, com ocorre amb els acumuladors d’aigua calenta sanitària (ACS), o que serveixen per a cuinar, com les termocuines.

La creu

Abans d’instal·lar un sistema de calefacció amb pèl·lets, també convé conèixer els seus inconvenients. Aquests sistemes són, en general, més cars que els convencionals, de manera que caldrà tenir-ho en compte a l’hora d’amortitzar la inversió. En funció de factors com la tecnologia o el sistema utilitzat, des d’una estufa individual fins a una caldera de condensació, els preus poden oscil·lar entre els 400 i els 18.000 euros.

Així mateix, requereixen més espai i cures. Les calderes de pèl·lets són menys compactes que les de gasoil o gas, però sobretot cal pensar el lloc on s’emmagatzemaran els pèl·lets, per no quedar-se curts, guardar-los en males condicions o gastar més del necessari. Convé no oblidar que aquestes calderes s’han d’instal·lar amb una sortida de fums.

Per a obtenir un bon rendiment i evitar problemes, les calderes de pèl·lets necessiten un manteniment més alt, sobretot de neteja de les cendres, si bé hi ha models automàtics que en faciliten la tasca.

Per a tenir una bona calefacció amb pèl·lets

Abans d’instal·lar un sistema de calefacció amb pèl.lets, es recomana:

/imgs/20150201/PelletsAAA.jpg

  • Fer-ne un estudi previ. El millor és contactar amb un expert que estudiï i instal·li el sistema que s’adapti a les nostres necessitats i pressupost, i analitzar si es poden aprofitar elements previs, com ara radiadors o sòl radiant.
  • Buscar ajudes públiques. Institucions com l’IDAE o les entitats amb responsabilitat en energia i/o medi ambient de les comunitats autònomes ofereixen ajudes per a adquirir aquest tipus d’instal·lacions renovables.
  • Aconseguir pèl·lets de qualitat. Els millors són els que porten certificats de qualitat, com l’ENplus. Un bon pèl·let ha de ser d’una peça i tenir un color uniforme. Si té moltes serradures, estan desfets, humits o tenen pols o punts de color (porten altres materials), no són bons.
  • Fer un bon emmagatzemament i manteniment. Com més quantitat de pèl·lets es comprin, més barats surten. Es poden adquirir en bosses de 15 quilos o en tones que porten en camions cisterna. Per a espais i pressupostos limitats, una altra opció són les calderes de pèl·let amb tremuja incorporada.