Resolen el contracte de compra d’un habitatge en construcció i els retenen el 60% del que han pagat per danys i perjudicis