Llogater i propietaris d’un pis es demanden mútuament per impagament de rendes, fiances i obres de reparació, i les dues parts es veuen obligades a pagar