Detectar a temps les avaries de l'automòbil

Què li passa al meu cotxe...

Els sorolls del motor poden ser símptoma d'una avaria greu
1 Febrer de 2005
Img consejo listado

Què li passa al meu cotxe...

/imgs/20050201/consejos.01.jpg
Prestar atenció a alguns sorolls i sensacions estranyes del nostre vehicle ens pot estalviar temps i diners. Una vibració lleu en el volant ens pot indicar que una roda està desequilibrada, un pneumàtic poc inflat o un amortidor defectuós. Quan detectem algun problema, no ho dubtem, acudim a un professional de la reparació. La nostra seguretat i la dels altres estan en joc.

Motor

 • Si el color del fum que surt del tub d’escapament és negre, el cotxe consumeix més carburant del necessari i contamina en excés.
 • Si és de color blanc blavós, indica que el vehicle consumeix massa oli.
 • Si percebem un soroll semblant al d’una màquina de cosir, és possible que en el motor hi haja més separació del normal entre un o diversos taquets -elements mecànics que transmeten l’acció de l’arbre de lleves a les vàlvules d’admissió i escapament- i la vàlvula.
 • Si el cotxe no arranca i notem una espècie de raspera del motor quan gira la clau, pot ser que les escombretes del motor d’arrancada estiguen enganxades.

Transmissió/Embragatge

 • Si quan sortim en primera es produeix un cloc-cloc, de forma contínua i prolongada, és possible que tinguem un problema amb la punta de la transmissió, també anomenada junta homocinètica.
 • Revisem l’embragatge si quan pitgem el pedal d’embragatge a fons i seleccionem una velocitat es produeix un soroll metàl.lic (les velocitats rasquen).
 • Si amb el pedal d’embragatge solt, pitgem l’accelerador i el motor puja de revolucions però el cotxe no agafa la velocitat corresponent, és que l’embragatge patina o que el cable que transmet l’acció del pedal està trencat.

Pneumàtics

 • Si el volant gira amb menys facilitat que el normal pot ser perquè les rodes davanteres estan poc inflades, que el greixatge de la direcció no és l’idoni o que el cotxe va molt carregat.
 • Si vibra sensiblement en empedrat pot haver-hi excés de pressió en els pneumàtics davanters o una càrrega excessiva.
 • En el cas que el volant sofrisca una lleu vibració, com ara uns colps ràpids, quan estiga rodant sobre un paviment ben asfaltat, pot ser perquè una de les rodes davanteres estiga desequilibrada.
 • Si el cotxe es desvia cap a un costat, una roda davantera està fluixa, els pneumàtics estan gastats desigualment o la roda està frenada, la càrrega mal repartida o la biela falsejada, convé comprovar l’alineació de l’eix.

Frens

 • Si observem alteracions de duresa quan pitgem el pedal és possible que hi haja aire a les canonades, per la qual cosa convé purgar el circuit.
 • Si el vehicle es desvia de la trajectòria quan frenem, o una roda frena més que una altra, les pastilles i sabates estan brutes o impregnades d’oli.
 • Si es produeix lliscament en comptes de fricció en la frenada, acompanyat d’una vibració que produeix una espècie de crit, la superfície de la pastilla o del disc s’ha cristal.litzat.

Direcció

 • Si notem duresa pot ser per una baixa pressió dels pneumàtics davanters, una amplària més gran que la recomanada, el mecanisme de la direcció desgastat o els amortidors en mal estat.
 • Si el cotxe té direcció assistida i grinyola és per falta de líquid.
 • Si el vehicle tendeix a anar cap a un costat pot ser per la pressió diferent en els pneumàtics davanters.

Amortidors

 • Revisem l’estat dels amortidors si:
 • quan frenem observem que el morro del vehicle s’inclina en excés o quan el vehicle absorbeix amb violència excessiva les alteracions del terreny.
 • quan en terreny irregular i de nit els fars vibren massa.
 • amb el vent lateral el vehicle fa batzegades.
 • els pneumàtics es desgasten de forma irregular.
 • Si el volant vibra quan es frena en els revolts, pot ser que l’amortidor davanter del costat exterior del viratge està defectuós, o que la ballesta d’aquest costat es troba en mal estat.
 • Si sentim sorolls bruscos, localitzats en la part davantera o del darrere, pot ser a causa de ruptures de l’amortidor o elements de subjecció pròxims, o a silentblocks -peces de goma interposades entre dues de metàl.liques- en mal estat.