La clàusula i el tipus d’interès imposats pel banc eren excessius