Currículum: errors que poden costar una oportunitat

Aquest document no ha de tenir faltes d'ortografia ni incloure dades irrellevants per a la feina a què s'aspira, tampoc aspectes de la vida personal ni aficions
1 Novembre de 2015
Img economia domestica 2 listado

Currículum: errors que poden costar una oportunitat

/imgs/20151101/cv.jpg

Espanya va perdre a l’agost més de 134.000 cotitzadors a la Seguretat Social. Els currículums d’aquests aturats se sumaran, sens dubte, als de milions de persones que arriben cada mes a les empreses en cerca d’una oportunitat laboral.

Els experts recorden que el currículum no és una biografia resumida, sinó un manera de mostrar les capacitats, definir els interessos i classificar els coneixements, les competències i l’experiència. A l’hora de redactar-lo i estructurar-lo, és important no cometre aquests errors tan comuns:

Escriure massa o amb faltes d’ortografia

El currículum perfecte, si és escrit, no ha de depassar un parell de fulls. Ha de ser breu i poder-se llegir d’un cop d’ull, ja que els detalls i les explicacions es podran donar en l’entrevista (en cas que cridin l’aspirant). En la manera d’escriure i organitzar el currículum, ja es pot observar la capacitat del candidat per a organitzar, jerarquitzar i resumir la informació. A més, la redacció ha de ser impecable i sense faltes. Una falta d’ortografia pot llençar per terra l’experiència laboral i una formació acadèmica impecable plena de doctorats i màsters.

Incloure tota l’experiència professional

No s’ha de saturar el currículum amb informació poc rellevant, que no tingui a veure amb l’experiència professional més actual. Si l’aspirant es presenta a un lloc de recursos humans, no interessen feines que hagi acomplert en altres camps, tret que siguin de gran interès o rellevància. Només s’hi ha d’incloure l’experiència laboral que tingui relació amb el lloc a què s’opta, per això no s’hi han de posar referències professionals anteriors. Cal ser capaç d’identificar els principals èxits de la vida laboral i resumir-los.

Detallar tota la formació acadèmica

No és recomanable posar detalls sobre les titulacions més bàsiques (lloc, dates o qualificacions). Cal limitar-se als estudis superiors i als títols de màsters i cursos de formació. Els qui afegeixen al seu currículum aquest tipus de currículums tan específics causen la impressió de ser persones amb un perfil molt tancat.

Destacar èxits no aplicables al treball

Un bon currículum ha d’incorporar sempre els èxits que s’han obtingut en altres llocs. Però no s’ha de parlar de tots i cadascun dels progressos, sinó que cal seleccionar els que impliquin haver aconseguit metes importants, reconeixements professionals o ascensos… Tots aquells que puguin provar la capacitat per a la feina (millor si poden aplicar-se al nou lloc que es desitja).

Posar-hi massa dades personals

No hi poden faltar el nom i els cognoms, el correu electrònic -seriós i formal-, un telèfon de contacte i una adreça postal. Però el número de DNI o el de la Seguretat Social són dades irrellevants. Per descomptat, l’estat civil, el nombre de fills, etc. és informació relativa a la vida íntima, per la qual cosa tampoc s’hi han d’incloure.

Indicar les aficions

No cal indicar quines són les aficions, tret que tinguin alguna cosa a veure amb la feina; en aquest cas s’haurien de potenciar. No s’ha de confondre un currículum amb el perfil de Facebook. En qüestions laborals, el que interessa és l’experiència i els coneixements. Després, si el currículum atreu, cridaran per fer una entrevista i aquest serà un bon moment perquè el seleccionador convidi a descriure les aficions.

Incloure fotografies poc apropiades

Res de colors estridents, roba cridanera, efectes lluminosos, ni tampoc una foto antiga de fa 10 anys. La imatge ha de ser recent, de mida carnet, amb roba formal i un fons neutre. Per a donar-se a conèixer, cal ser professional i donar-ho a entendre també amb la imatge.

Precaució amb el correu electrònic

/imgs/20151101/ordenador.jpg

En matèria laboral, s’ha de disposar d’una adreça de correu neutra i formal, que projecti una imatge de rigor, professionalitat i serietat. Ha d’incloure el nom i cognom més l’extensió de la plataforma (@hotmail, @gmail o @yahoo, per exemple).

D’altra banda, escollir bé les paraules de l’assumpte és fonamental perquè obrin el correu electrònic. Hi ha dues possibilitats: respondre a un anunci o enviar una candidatura. Si el missatge és la resposta a un anunci en el qual s’assenyala algun text específic per a l’assumpte (número de referència de l’oferta, etc.), cal posar-ho amb exactitud. Poden haver posat un filtre per a agrupar els correus amb aquest assumpte.

Quant a la presentació, a l’hora d’enviar un currículum per correu electrònic, s’ha d’escriure un petit text a tall de presentació, però no una carta de presentació a l’ús. Es tracta de captar l’atenció en unes poques línies ben escrites en les quals es ressalti el més interessant del currículum o les competències professionals. A més, s’ha d’orientar tant com es pugui al lloc que es pretén exercir.

Finalment, és important contestar sempre si les empreses responen, agraint que ens hagin tingut en compte i s’hagin pres temps a llegir la candidatura. Ser amables obre portes i, encara que la companyia no tingui lloc per a l’aspirant en aquell moment, assenyalarà al costat del CV la nostra deferència en respondre’ls.