Lorena Cobas, responsable d'emergències d'UNICEF Comitè Espanyol

"El conflicte de Síria afecta més nens i nenes que mai"

1 noviembre de 2015
Img entrevista listado 1063

Per què ha sorgit aquesta crisi dels refugiats sirians?

Síria fa gairebé cinc anys que viu un conflicte de violència extrema. Desenes de milers de persones han mort i milions han hagut de fugir de casa seva i d’escoles i hospitals que també han estat objecte directe dels atacs. Comunitats senceres estan aïllades i sense accés a necessitats bàsiques com ara menjar i aigua. L’única opció que queda a les famílies sirianes per a sobreviure és fugir de casa seva i creuar les fronteres amb l’esperança de trobar un refugi de pau i esperança als països més pròxims o, com passa els últims mesos, a Europa.

Per què se subratlla tant la paraula “refugiat”?

Per a UNICEF, es tracta d’una crisi de refugiats i migrants, i l’objectiu és cobrir totes les situacions de les persones que es desplacen a un altre país i que no quedi cap nen o nena sense atendre. Refugiat és tota persona que ha fugit del seu país per escapar de la guerra o de la persecució. Poden sol.licitar asil polític, ja que l’estatut de refugiats està reconegut en la legislació internacional. Migrant és qualsevol persona que es mou d’un país a un altre, però que no fuig d’una persecució o guerra. Els migrants poden fugir de la pobresa o simplement es desplacen per unir-se, per exemple, a familiars que van migrar anteriorment.

Com afecta els drets de la infància?

Les amenaces durant el desplaçament es donen tant si són refugiats com migrants. La majoria de violacions dels drets dels nens i nenes es donen quan es troben atrapats, en un camp de refugiats, en terra de ningú, en un limb legal, a les fronteres, sense identitat.

Els nens tornen a ser, de nou, els més necessitats. Com sofreixen aquesta crisi?

En gairebé cinc anys de conflicte estan afectats més nens i nenes que mai. La xifra s’ha multiplicat per 15: un total de 7,6 milions necessiten ajuda humanitària, enfront dels 500.000 de 2012. Més de dos milions romanen dins de Síria sota setge o en zones difícils d’arribar-hi. El 2014, es van registrar 60 atacs a escoles al país i 5.000 ja no poden utilitzar-se amb aquesta funció. Les comunitats d’acolliment als països veïns -moltes ja vulnerables abans de la crisi- estan sota una pressió creixent, els seus recursos s’esgoten i el seu accés als serveis està sobrecarregat. Actualment, hi ha més de quatre milions de refugiats a l’Orient Mitjà i al nord d’Àfrica.

Què està fent UNICEF davant aquesta situació?

Sense el final del conflicte a la vista, a més de l’ajuda humanitària, UNICEF està proporcionant una resposta sostenible i a llarg termini a les necessitats de la infància afectada. Posem el focus en el suport a sistemes i la millora d’infraestructures, com és la instal·lació de la xarxa d’aigua o la construcció de plantes d’aigua. En protecció infantil, ens centrem en l’enfortiment dels serveis dins de Síria i als països veïns que acullen a refugiats. Els últims mesos, també està atenent les necessitats dels refugiats i migrants a Europa. Per fer-ho possible, s’estan establint “Espais Amics de la Infància” a les fronteres per oferir suport psicosocial, enfortint els sistemes de reunificació familiar i subministrant aigua potable, aliments suplementaris i roba, i altres béns per a afrontar l’hivern.

Com es pot ajudar en aquesta tasca?

Els consumidors que vulguin donar suport als nens i nenes que sofreixen les conseqüències d’aquesta crisi de refugiats i migrants poden fer una contribució a UNICEF. En tenen tota la informació a la nostra pàgina web www.unicef.es.

Quin missatge donaria als qui encara no perceben la gravetat d’aquest problema?

Aquesta és una crisi de la infància, ja que la meitat dels afectats són nens i nenes que no tenen res a veure amb el conflicte, però que viuen de manera molt dura els seus efectes. Ara més que mai és fonamental que no abandonem aquests nens i nenes, abans que ells mateixos abandonin l’esperança.