L’oli d’alvocat pot ser “extra”?

Aquest producte no està regulat a Espanya, per això no hi ha un reglament que defineixi aquesta categoria.
1 Juny de 2021

L’oli d’alvocat pot ser “extra”?

En molts punts de venda podem trobar oli d’alvocat amb l’etiqueta “verge extra”, encara que l’ús d’aquest terme és controvertit. L’esment “extra” implica una categoria comercial que només es pot fer servir quan hi ha una norma específica que estableixi quins criteris de qualitat ha de complir per a poder exhibir aquest esment, com passa amb el pernil cuit “extra”, les llenties “extra” o l’oli d’oliva verge “extra”. L’oli d’alvocat no està regulat a Espanya. De fet, no s’inclou en la llista d’olis vegetals autoritzats per al consum humà, per tant només es pot comercialitzar si ve d’altres països de la Unió Europea on la venda estigui autoritzada.

A Espanya no es podria indicar l’esment “extra”, ja que no hi ha paràmetres legals que defineixin aquesta categoria i la diferenciïn d’altres de pitjor qualitat, i això pot ser enganyós per al consumidor. Actualment s’està tramitant una nova norma de qualitat dels olis d’oliva que té previst prohibir expressament l’ús dels termes “verge” i “verge extra” per als olis i condiments diferents dels olis d’oliva, però només afectarà els que es fabriquin a Espanya.