Existeix el “tall de digestió”?

Hi ha dos fenòmens que ens poden causar problemes quan entrem a l’aigua.
1 Juny de 2021

Existeix el “tall de digestió”?

Un és la hidrocució, que coneixem equivocadament com a “tall de digestió”, però no té res a veure amb la ingesta d’aliments, sinó que és una síncope que es produeix quan s’exposa la pell i les vies respiratòries a una diferència brusca de temperatura. Això pot produir una parada cardiorespiratòria que és letal si la persona es queda submergida. L’altre fenomen es relaciona amb la ingesta d’aliments, i és l’aparició de mareig, vòmits o nàusees quan ens submergim immediatament després de menjar. Apareix perquè en la digestió el flux sanguini es deriva a l’aparell digestiu. Si, a més, estem nedant, la sang també es desplaça als músculs i es pot produir una disminució de l’oxigen al cervell. Alguns aliments, com els que són rics en greix, redueixen la velocitat de buidatge gàstric i fan que el procés digestiu sigui més lent, així que és millor evitar-los si ens hem de banyar. Aquests dos problemes es poden prevenir si evitem el xoc tèrmic: mullar-se els canells i el clatell, dutxar-se abans d’entrar a l’aigua…

Gelats de crema amb textura terrosa

Quan un gelat elaborat amb llet té una textura terrosa és perquè la lactosa (el sucre de la llet) s’ha cristal·litzat. Això passa perquè, en la congelació, l’aigua del gelat on està dissolta la lactosa es transforma en gel, i la lactosa es queda molt concentrada en la petita porció d’aigua que està sense congelar. Si hi ha altres partícules dissoltes és fàcil que s’uneixin a la lactosa i que comencin a formar-se els cristalls. És un problema tecnològic que s’agreuja si hi ha canvis de temperatura, però no suposa un risc de seguretat alimentària. La textura és desagradable i al consumidor li produeix rebuig.

Com s’aconsegueix crear síndries sense llavors

Les síndries sense llavors s’obtenen quan es creuen varietats de plantes incompatibles, una amb dos jocs de cromosomes i l’altra amb quatre, per obtenir una planta amb un nombre de cromosomes imparell, que la fa estèril. Les seves flors es poden pol·linitzar i donen fruits, que són les síndries, però no produeixen llavors viables, encara que el que sí que apareixen són unes llavors blanques més toves i comestibles.

Com podem identificar el peix congelat 

Vendre peix congelat és una pràctica perfectament legal sempre que s’informi el consumidor. Aquesta informació, la trobarem en l’etiqueta on es ven el peix envasat, o en els cartells que acompanyen el producte quan s’ofereix sense envasar a les peixateries. Si la congelació i la descongelació han estat òptimes, tant les propietats nutricionals com les organolèptiques es mantenen sense canvis rellevants. Si hi ha errors en el procés sí que poden aparèixer senyals com les cremades (zones amb la textura resseca i corretjosa) o la fragmentació de la carn.

“Natto” japonès: què és i quina aportació nutricional té?

Són unes faves de soia bullides i fermentades pel bacteri Bacillus subtilis. El “natto” té unes característiques peculiars que poden produir rebuig, ja que té una olor forta d’amoníac i una textura enganxosa. La fermentació li atorga valors nutricionals molt bons, amb proteïnes d’alta qualitat i quantitats significatives de vitamina K.