Llums de baix consum

Diferències mínimes en preu i qualitat

Després de dotze anys d'ús, només tres euros de diferència en la despesa total entre la més cara i la més barata
1 Novembre de 2003

Diferències mínimes en preu i qualitat

/imgs/20031101/analisisb01.jpg
S’han analitzat sis llums fluorescents compactes (també anomenats de baix consum), que costen des dels 16,50 euros d’Osram Dulux Longlife fins als 3,25 euros de Cegasa. Aquesta diferència abismal de preu no resulta tan voluminosa si es té en compte que, després de dotze anys d’ús discontinu (15.000 hores), el cost total (bombetes substituïdes en aquests dotze anys més l’energia consumida) resulta molt semblant en tots els casos: Cegasa és de nou la més barata (27,59 euros als dotze anys) i Sylvania Mini-lynx Economy la més cara (30,67 euros als dotze anys). És a dir, la diferència total de despesa entre la més cara i la més barata després de dotze anys d’ús a penes arriba als tres euros. La millor relació qualitat-preu resulta la més barata, Cegasa, per ser la que menys electricitat consumeix i la que ofereix un major rendiment.

Aquests sis bombetes duren de mitjana 7.500 hores (uns sis anys en ús discontinu), aspecte que unit al seu baix consum elèctric fa que compensin el major desembossament inicial que representen enfront de les convencionals (les incandescents). Aquests llums fluorescents compactes tenen una mida semblant als incandescents, i, com ocorre en els tubs fluorescents, generen la llum per les reaccions químiques que produeix una mescla de gasos en el seu interior.

Envelliment prematur

Un dels paràmetres en què les bombetes van ser més diferents va ser en el seu cicle de vida mitjà nominal, això és, en les hores que poden arribar a estar enceses. Cegasa és la que pitjor se’n surt en aquest apartat, amb 3.000 hores. Sylvania i Philips n’ofereixen el doble (6.000 hores), i General Electric, un terç més (8.000 hores). Osram, la més cara, destaca per oferir el major període de vida, notablement superior a la resta, amb 15.000 hores d’emissió de llum (que quintuplica la durada de Cegasa). Electro DH no va ressenyar en l’etiquetatge aquesta dada, per la qual cosa va quedar al marge d’aquest mesurament.

Per a avaluar l’envelliment de cada bombeta, es van sotmetre a 360 cicles de dues hores d’encesa i deu minuts d’apagada, a una temperatura entre 38 i 42 graus centígrads. Aquesta temperatura elevada accelera el procés de desgast i fa que els llums envelleixin prematurament. Abans i després de la prova es va mesurar el flux lluminós de cada bombeta, per a esbrinar el percentatge de pèrdua de llum causat per l’envelliment. Tots els resultats van ser positius, si bé Philips va demostrar ser la millor en aquest apartat, perquè la seva emissió de llum va minvar només un 1,7%. Sylvania (5,5%) i Cegasa (5,4%) van ser les que van envellir pitjor.

Seguretat

Les indicacions escrites en els sis llums van ser llegibles i indelebles. També es va mesurar la resistència a l’aïllament de les parts conductores i del material aïllant, així com la rigidesa dielèctrica (l’aïllament entre les diferents parts del producte) que mostraven, proves que totes les mostres van superar. El material aïllant va demostrar ser prou resistent a la calor.

Les bombetes van ser sotmeses a un fil incandescent durant trenta segons; així, es va poder mesurar la resistència a la ignició i a la propagació del foc dels materials no metàl·lics i a les parts que formen el recobriment de la bombeta. En cap llum no va aparèixer foc o fum, ni s’hi van produir danys ni escalfament per damunt dels límits que estableix la norma. Els llums van ser escalfats de nou per a comprovar que l’increment de temperatura en el casquet no excedís el valor màxim que estableix la norma. En aquest examen, igual que en els altres, els resultats van ser satisfactoris.

Característiques tècniques i prestacions

Totes les bombetes afirmen en l’etiquetatge que consumeixen una potència elèctrica d’11 vats, però les de Philips (10,9 vats), Electro DH (10,2 vats) i Cegasa (9,4 vats) ofereixen fins i tot un consum menor. En Sylvania, Osram i General Electric la potència indicada (11 vats) i la real són idèntiques.

Abans de mesurar el flux lluminós de les bombetes es van sotmetre a un envelliment de cent hores (dues hores i mitja d’encesa per cada deu minuts d’apagada, vuit vegades al dia). Després d’aquest pas previ, totes van superar la prova, encara que amb diferències notables: Osram (599 lúmens) i General Electric (577 lúmens) van emetre menys llum dels 600 lúmens que indicaven en l’etiquetatge (aquest mesurament té un error possible de 30 lúmens, per excés o per defecte, per la qual cosa no poden ser mal valorades en aquest apartat). La resta va estar per damunt del que publicita: Sylvania (609 lúmens) i Philips (665 lúmens) es van situar per damunt dels 600 lúmens indicats i Cegasa, amb 585 lúmens, va superar els 550 lúmens indicats. Un lumen és la unitat de mesura de la llum, i equival a la lluminositat d’una espelma en condicions ideals.

El rendiment de cada bombeta indica el flux lluminós que ofereix en relació amb la potència consumida. Com més alt sigui el seu rendiment, més llum serà capaç d’emetre amb menys consum elèctric. Els llums amb un rendiment més alt són Cegasa i Philips (62,2 i 61, respectivament), i els menys rendibles, encara que amb uns resultats satisfactoris, són General Electric i Osram (52,5 i 54,5, respectivament). En qualsevol cas, tots han demostrat que estan dins del grup A (màxima eficiència energètica), d’una escala que abraça de la ‘A’ a la ‘G’.

La despesa total d’aquestes bombetes està determinada per tres factors: el preu de la mateixa bombeta, la durada mitjana i la despesa elèctrica que comporta. S’ha triat un període de 15.000 hores (12 anys en funcionament discontinu) per a mesurar el nombre de vegades que caldria reposar el llum, i sumar-li l’electricitat consumida (pressuposant un preu per quilovat/hora de 0,080401 euros) per a poder comparar així, de forma més precisa, els costos totals. Cegasa resulta la més econòmica després de dotze anys (27,59 euros) encara que és la que requereix substituir més vegades la bombeta (cinc vegades). Les de Sylvania i Philips només han de ser substituïdes tres vegades, però tot i que el seu cost per unitat no és dels més alts (5,80 euros i 5,77 euros, respectivament), els seus costos totals (30,67 euros i 30,46 euros) resulten els més elevats pel seu alt consum elèctric. Osram (16,50 euros/unitat) i General Electric (8,25 euros/unitat) són les més cares, però com que resulten ser les més duradores (15.000 hores i 8.000 hores), la seva despesa final és de 29,77 euros No és possible calcular el cost total d’Electro DH, ja que no indica en l’etiquetatge el seu cicle de vida mitjà nominal.

Etiquetatge

Tots els etiquetatges són correctes, a excepció de dos: Electro DH no va indicar ni el flux de lluminositat (la intensitat de la llum) ni el cicle de vida mitjà nominal (és a dir, quant dura), i Sylvania no va indicar l’adreça del fabricant. L’etiquetatge d’Electro DH tampoc no inclou el “contenidor ratllat” (que no és obligatori i sí que està present en la resta de bombetes), que revela que cal llançar la bombeta en un contenidor apropiat per al reciclatge posterior, i no fer-ho juntament amb les escombraries convencionals. El problema és que a hores d’ara a penes hi ha punts nets on recullin bombetes (un residu catalogat com a perillós), per la qual cosa l’usuari conscienciat no té més opció que trobar-ne un que sí que n’admeti, o emmagatzemar-les fins que n’instal·lin un prop d’ell.

Tipus de bombetes

124 anys després que Thomas Alva Edison patentés el primer llum elèctric, el mercat ofereix quatre opcions per a triar:

 • Bombetes incandescents: són les més conegudes i usades. Emeten llum quan el corrent elèctric passa per un filament prim que s’escalfa i que es torna incandescent. Durada mitjana: 1.000 hores.
 • Tubs fluorescents: creen una descàrrega de gasos (vapor de mercuri a baixa pressió i una petita quantitat de gas inert) dins d’un tub que emet radiació ultraviolada de baixa intensitat. La radiació impacta sobre un revestiment de fòsfor i fa visible la llum ultraviolada. Aquests llums no s’encenen instantàniament, i “pateixen” amb cada encesa i apagada. Durada mitjana: 8.000 hores
 • Llums halògens: en el seu interior disposen d’un gas halogen que requereix menys quantitat d’energia per a generar llum. Són més cares, però la seva llum és més potent, blanca i nítida i la seva durada és considerablement major que les incandescents. Durada mitjana: 2.000 hores.
 • Llums fluorescents compactes o de baix consum: semblants als tubs fluorescents, però de mida semblant a una bombeta clàssica. Duren més i consumeixen menys que una bombeta convencional. Durada mitjana: 7.500 hores (mitjana d’aquesta comparativa).

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 6 llums de baix consum de preus molt diversos: el més car (Osram, 16,50 euros ) quintuplica el preu del més barat (Cegasa, 3,25 euros), encara que també el quintuplica en durada (15.000 hores enfront de 3.000 hores). En dotze anys d’ús discontinu, la diferència en la despesa total (bombetes més electricitat) es redueix: Cegasa és la més barata (27,59 euros) i Sylvania, la més cara (30,67 euros)
 • Es recomanen per a llocs on han d’estar enceses moltes hores al dia com ara oficines, corredors o botigues. A casa són rendibles en estances on la llum estigui encesa diverses hores al dia com la cuina o la sala.
 • L’etiquetatge d’Electro DH i Sylvania va ser incorrecte perquè no indicava el flux lluminós ni el cicle de vida mitjà nominal en el primer cas, i l’adreça del fabricant en el segon.
 • Quant al rendiment (flux lluminós/ potència consumida) tots són satisfactoris, però els millors són Cegasa (62,2), Philips (61) i Electro DH (60,6) i els més baixos General Electric (52,5), Osram (54,5) i Sylvania (55,4). Philips va destacar en la prova d’envelliment. Tots van superar les diverses proves de seguretat.
 • Cegasa resulta la bombeta amb millor relació qualitat-preu per ser la més barata, la de menor cost global, la que menys potència consumeix i la que ofereix el millor rendiment (flux lluminós/potència consumida), encara que la seva curta durada fa que hagi de ser substituïda més vegades que les altres. Una altra bona opció és Philips Ecotone.
Marca CEGASA PHILIPS OSRAM GENERAL ELECTRIC SYLVANIA ELCTRO DH
Model ECOTONE DULUX LONGLIFE BIAX ELECTRONIC MINI-LYNX ECONOMY ECONOMY
Preu (euros / unitat) 3,25 5,77 16,50 8,25 5,80 4,00
Informació indicada en l’etiquetatge
Tipus de casquet E27 E27 E27 E27 E27 E27
Classe energètica 1 A A A A A A
Potència consumida indicada (W) 11 11 11 11 11 11
Equivalència de potència indicada (W) 55 60 60 60 60 60
Flux lluminós indicat (lúmens) 550 600 600 600 600A NO
Cicle de vida mitjà nominal (hores)2 3000 6000 15000 8000 6000 NO
Marcatge CE
Informació de protecció medi amBét NO
VALORACIÓ GLOBAL Correcte Correcte Correcte Correcte InCorrecte InCorrecte
Resultats analítics
Potència consumida mitjana (W) 9,4 10,9 11 11 11 10,2
Flux lluminós mesurat (lúmens) 585 665 599 577 609 618
Rendiment3 62,2 61,0 54,5 52,5 55,4 60,6
Potència consumida a les 15.000 h (KW)4 141 164 165 165 165 153
Classe energètica 1 A A A A A A
Cost electricitat per a 15.000 h (euros) 5 11,34 13,15 13,27 13,27 13,27 12,30
Cost total per a 15.000 h (euros) 6 27,59 30,46 29,77 29,77 30,67
Envelliment 7
Pèrdua de flux lluminós 5,4 1,7 4,3 3,6 5,5 3,1
Seguretat Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Qualitat global Molt bé Molt bé

(1) Classe energètica: Nivell d’eficiència energètica del llum. Abraça des de la A (màxima eficiència) fins a la G (mínima eficiència).

(2) Cicle de vida mitjà: Hores de funcionament dels llums, segons el fabricant.

(3) Rendiment: flux lluminosos mesurat / Potència consumida. Com més alt sigui el rendiment, més llum emetrà amb menys potència.

(4) Potència consumida a les 15.000 hores: kW x 15.000 hores.

(5) Cost d’electricitat per a 15.000 h: Potència de 15.000 h X 0,080401 euros.

(6) Cost total per a 15.000 h: Cost d’electricitat més el preu del(s) llum(s).

(7) Envelliment: Variació de flux lluminós abans i després de l’envelliment.

Una per una

Una per una

Cegasa

 • /imgs/20031101/cegasa.jpg 3,25 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu. La més econòmica i la de vida més curta, segons l’etiquetatge: 3.000 hores. La que consumeix menys electricitat (9,4 W) i la que ofereix un millor rendiment (62,2). El seu envelliment, encara que satisfactori, es troba entre els més alts (5,4% de pèrdua de flux lluminós). El cost total després de 15.000 hores d’ús (bombetes més electricitat) és el més econòmic: 27,59 euros.

Philips Ecotone

 • /imgs/20031101/philips.jpg 5,77 euros/unitat
 • Qualitat global: Molt bé
 • Una altra bona opció. Dura 6.000 hores, segons l’etiquetatge. La més lluminosa (665 lúmens) i el seu rendiment és el segon més alt (61). L’envelliment més baix (1,7% de pèrdua de flux lluminós). El cost total després de 15.000 hores d’ús (bombetes més electricitat) és el segon més car: 30,46 euros.

Osram Dulux Longlife

 • /imgs/20031101/osram.jpg 16,50 euros/unitat
 • Qualitat global: Bé
 • La més cara. La de vida més llarga, segons l’etiquetatge: 15.000 hores. La que més electricitat consumeix (11 W) i el seu rendiment el segon més baix (54,5). El cost total després de 15.000 hores d’ús (bombetes més electricitat) és intermedi: 29,77 euros.

General Electric. Biax Electronic

 • /imgs/20031101/general.jpg 8,25 euros/unitat
 • Qualitat global: Bé
 • La segona més cara. Dura 8.000 hores, segons l’etiquetatge. La que més electricitat consumeix (11 W), la menys lluminosa (577 lúmens) i, per tant, el rendiment més exigu (52,5). El cost total després de 15.000 hores d’ús (bombetes més electricitat), és intermedi: 29,77 euros.

Sylvania. Mini-Lynx Economy

 • /imgs/20031101/sylvania.jpg 5,80 euros/unitat
 • Qualitat global: Bé
 • Etiquetatge incorrecte, no inclou l’adreça del fabricant. Dura 6.000 hores, segons l’etiquetatge. La que més electricitat consumeix (11 W). L’envelliment més alt, encara que satisfactori (5,5% de pèrdua de flux lluminós). El cost total després de 15.000 hores d’ús (bombetes més electricitat) és el més car: 30,67 euros.

Electro DH. Economy

 • /imgs/20031101/electro.jpg 4,00 euros/unitat
 • Qualitat global: Bé
 • La segona més barata. Etiquetatge incorrecte per no indicar el cicle de vida mitjà nominal ni el flux lluminós. La segona millor en electricitat consumida (10,2 W), lluminositat (618 lúmens) i, per consegüent, en rendiment (60,6). No se’n pot calcular el cost total perquè no indica les hores que dura en funcionament.