No va ser informat de l’evolució del seu fons d’inversions