Como utilizar un wiki

Este formato de publicación de contidos, popular pola Wikipedia, facilita o traballo en equipo
1 Xuño de 2013
Img internet listado 813

Como utilizar un wiki

A Wikipedia, que o pasado 15 de xaneiro cumpriu oito anos de vida, sorprende aínda hoxe porque calquera lector pode cambiar a información dos artigos se descobre un dato erróneo. Esta gran virtude da famosa enciclopedia aberta e gratuíta é inherente a todos os wikis, un formato de publicación que facilita o traballo en equipo e que pode ser moi útil tanto en ámbitos académicos coma no terreo laboral.

Un wiki diferénciase das páxinas web convencionais en que todos os visitantes poden modificar o contido se o consideran oportuno. Na estrutura tradicional da web, unha ou varias persoas crean un artigo e os lectores fan comentarios nun módulo separado. O wiki móstrase máis interactivo e as achegas da audiencia plásmanse no texto principal. Este formato componse dunha ou de varias páxinas que se enlazan co estilo dos sitios convencionais, aínda que cun aspecto gráfico moi sobrio que recorda o dos primeiros anos de expansión de internet.

Para unha mellor organización, os wikis presentan un rexistro con todos os cambios efectuados polos usuarios, ademais de información útil, como a hora e o día en que se elaboraron, a súa autoría e ata ofrecen un espazo onde se pode contar o porqué das modificacións. Deste xeito, outros poden comparar as diferenzas entre as versións e afinar o texto ou, mesmo, volver ao estado en que quedou a devandita páxina nun momento determinado. Ademais, existe unha páxina de discusión en cada contido para cando xurdan discrepancias sobre algún tema. Así, os usuarios poden argumentar os seus puntos de vista e manifestar a súa opinión.

Cando se modifica o contido, os usuarios poden sinalar que se trata dun cambio menor para avisar os demais de que non paga a pena a revisión. Esta posibilidade resulta útil para corrixir erratas e erros ortográficos ou de puntuación. Por outro lado, cada usuario dispón da súa propia páxina persoal, á que se pode chegar se se fai clic no seu nome.

A sintaxe do wiki

Cando se escribe nun wiki, débense considerar varias cuestións. Primeiro, que utiliza un sistema sintáctico non estandarizado, denominado Wikitext, que difire nalgúns aspectos do HTML. A continuación, móstranse algunhas das pautas que se deben seguir nos wikis que se basean na MediaWiki, un dos programas máis coñecidos xa que sustenta a Wikipedia:

  • Pódese indicar a intención de crear unha páxina web sobre un determinado tema. Para iso, débese enlazar como se xa houbese unha, con “do tema que se quere tratar“. Despois, na vista normal verase o enlace nunha cor diferente á convencional e permitirá escribir nela cando se considere oportuno.
  • Os corpos de letra de encabezados e titulares, que dan lugar ás xerarquías organizativas no texto, créanse co signo “=”. Así, cantos máis “=” se poñan antes e despois do titular, máis pequeno será o encabezado. Se só se pon un signo “=” antes e outro despois, o encabezado será do maior tamaño posible. A ausencia do signo “=” xunto a unha palabra presupón un corpo de letra de texto.
  • Enlazar con outra páxina que estea dentro do wiki resulta sinxelo. Só debe poñer o seu título entre dous corchetes deste tipo “nome do enlace.
  • Se se quere enlazar unha sección en concreto dentro dunha páxina, hai que engadir o símbolo da almofada seguido do nome da devandita sección. Por exemplo: “