Indemnización polo incumprimento parcial dunhas obrigas