Cancelaron o voo, que dereitos ten a pasaxe?

Os viaxeiros deben recibir manutención durante o tempo de espera e tamén hospedaxe no caso de que o avión saia ao día seguinte
1 Xuño de 2013
Img economia domestica 2 listado

Cancelaron o voo, que dereitos ten a pasaxe?

“Cancelado”. “Atrasado”. Son termos que se repiten con demasiada frecuencia nas pantallas de información dun bo número de aeroportos europeos. Temporais, quebras de aeroliñas ou as temidas folgas son os principais responsables da situación. A outra cara da moeda corresponde aos centos de pasaxeiros que non poden chegar ao seu destino segundo o planeado. Ao tedio das longas esperas nas terminais, á incerteza por saber que sucederá e aos enfados habituais ante o mostrador da compañía aérea, engádese outro compoñente: o descoñecemento dos usuarios acerca das obrigas que teñen as aeroliñas nestas circunstancias. O voo pode cancelarse ou atrasarse, pero os dereitos do viaxeiro nunca deben quedar en terra.

Indemnizacións por atraso e cancelación

O Regulamento europeo 261/2004, que regula a demora e a cancelación dos voos programados, establece que o primeiro dereito de calquera pasaxeiro nesta situación é ser atendido e asistido. Non é unha cuestión banal. En numerosos casos, os viaxeiros que sofren estes contratempos quéixanse pola falta de persoal das compañías responsables para informalos.

Cando un voo se cancela, a aeroliña está obrigada a lle ofrecer á pasaxe afectada comida e bebida suficientes, de forma gratuíta, en función do tempo de espera. Os pasaxeiros teñen dereito tamén a realizar dúas chamadas gratuítas ou a enviar faxes e correos electrónicos.

Unha das prácticas habituais entre as aeroliñas é ofrecer un transporte ou unha combinación de voos alternativa. En ocasións, a saída prevista para a nova viaxe non ten lugar o mesmo día da cancelación. O pasaxeiro debe coñecer que, se se programa ao día seguinte ou en datas posteriores, ten dereito a recibir aloxamento nun hotel e a ser trasladado dende o aeroporto. Ademais, como sucede nos casos de overbooking, é posible que os pasaxeiros prexudicados reciban unha compensación económica por parte da compañía aérea, que oscila entre os 250 e os 600 euros. A suma de diñeiro varía en función do número de quilómetros que separan os aeroportos de saída e de destino da viaxe, e que será máis canto maior sexa a distancia.

Non obstante, a política de indemnizacións podería cambiar. Polo menos, se se ten en conta a proposta da Comisión Europea do pasado mes de marzo para abrandar os criterios polos que as aeroliñas indemnizan os seus pasaxeiros, en caso de atrasos ou cancelacións. Se se aproban, as compañías aéreas deberán indemnizar cando se produza un atraso de cinco horas en voos intracomunitarios ou inferiores a 3500 quilómetros de distancia; de nove horas para voos de entre 3501 quilómetros e 6000 quilómetros, e de 12 horas para os voos de 12.000 quilómetros.

Ademais, preténdese limitar a obriga de aloxar os pasaxeiros que deban pasar a noite na cidade de orixe. As aeroliñas hoxe están obrigadas a sufragar os custos de forma ilimitada. A nova norma pretende limitar a tres noites esa obriga, aínda que só cando se trate de circunstancias excepcionais. E en voos inferiores a 250 quilómetros ou con avións que leven menos de 80 pasaxeiros, as compañías estarán exentas de ter que brindar aloxamento.

Cando non se indemniza o pasaxeiro

Non obstante, as aeroliñas non están obrigadas a outorgar unha indemnización económica se se dan as seguintes circunstancias:

  • Se se informa o pasaxeiro da cancelación con, polo menos, dúas semanas de antelación.
  • Se, entre dúas semanas e sete días antes da data de saída do voo contratado, se lle comunica ao viaxeiro que a viaxe se anulou e, por outra banda, ofréceselle un transporte alternativo que lle permita saír con menos de dúas horas de antelación con respecto ao anterior e chegar ao seu destino con menos de catro horas de diferenza con respecto ao voo cancelado.
  • Cando a cancelación se produce con menos de sete días de antelación, se a cambio se lle brinda ao pasaxeiro a oportunidade de viaxar noutro voo que saia con menos dunha hora de antelación con relación ao anterior e que aterre en destino, como máximo, con dúas horas de atraso segundo o planeado.
  • Se é posible probar que a cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que a compañía non pode evitar, aínda que se tomasen medidas oportunas para previr a situación.

O regulamento europeo sinala que estas situacións extraordinarias se refiren a casos de inestabilidade política, deficiencias inesperadas na seguridade do avión, folgas e condicións meteorolóxicas incompatibles co voo. Non obstante, posto que este argumento é unha cuestión un tanto laxa, se a compañía aérea non cumpre coas obrigas que o regulamento establece ou se o viaxeiro considera que as causas que alega a aeroliña para non efectuar o voo programado non son suficientes, recoméndase interpoñer unha reclamación para solicitar a compensación económica.

Como se reembolsa o diñeiro?

En ocasións, un voo atrasado bota a perder unhas desexadas vacacións ou trunca outros plans. Non obstante, isto non significa dar por perdido o diñeiro. Cando a saída se atrasa máis de cinco horas, ou se cancela, o pasaxeiro pode pedir que lle reembolsen o custo íntegro do billete.

A compañía está obrigada a devolver o custo íntegro, ao prezo que o comprou, nun prazo máximo de sete días. O reembolso débese efectuar en metálico, por transferencia bancaria, mediante cheque ou, se o viaxeiro o prefire, en bonos de viaxe ou noutros servizos que preste a compañía en cuestión.