Nova etiqueta energètica per a electrodomèstics

Els avanços tecnològics han fet necessària una classificació actualitzada sobre l'eficiència de refrigeradors, rentadores i rentaplats
1 Febrer de 2012
Img medioambiente listado 708

Nova etiqueta energètica per a electrodomèstics

/imgs/20120201/medioambiente5.jpg
Amb l’any nou s’estrenen també noves mesures relacionades amb la qualificació energètica dels electrodomèstics. La coneguda etiqueta amb set colors i set lletres que indica l’eficiència de cada aparell manté l’estructura bàsica, però afegeix noves escales per sobre de les actuals fins a arribar a la A+++ com a puntuació màxima. El disseny renovat es completa amb la introducció de pictogrames que substitueixen el text i amb la incorporació de nous paràmetres, com el soroll que fa l’aparell en funcionament o la despesa en mode d’espera. Encara que de moment conviuen amb l’antiga escala, conèixer les millores que aporta el nou etiquetatge pot ajudar a fer una compra més respectuosa amb el medi ambient. Des del 30 de novembre, els aparells que estiguin a la venda s’han de catalogar segons la nova legislació de la Unió Europea. Però també és possible que alguns establiments mantinguin l’antiga escala, ja que les màquines que es van posar a la venda abans de l’1 de desembre amb l’etiqueta anterior la poden incloure. Ja es pot veure, per tant, en rentadores, rentaplats i frigorífics el nou certificat energètic que classifica l’eficiència dels electrodomèstics.

Com és la nova etiqueta energètica

El nou etiquetatge conserva un disseny semblant a l’anterior. Manté set classes energètiques i els mateixos colors, des del verd per a simbolitzar els electrodomèstics més eficients fins al vermell que qualifica els que més consumeixen i contaminen.

 • En la part superior de l’etiqueta es pot veure el nom del proveïdor o marca i la identificació del model.
 • A sota figuren les classes energètiques, representades per lletres en fletxes de colors.
 • A la dreta d’aquesta informació, en blanc sobre fons negre, es destaca la qualificació de l’aparell amb una de les lletres, a l’alçada de la puntuació obtinguda. Si és A+++, se situarà la lletra en el lloc més elevat, mentre que si és A, se situarà en la meitat de l’escala. Això permet comparar en quin lloc es troba, si està en la millor posició de la classificació, la pitjor o intermèdia.
 • Després es mostra el consum anual d’energia.
 • En la part inferior es destaquen les característiques més importants de l’aparell per mitjà de pictogrames. A partir d’ara, s’ha d’incloure la declaració de soroll en els articles en què aquest sigui un factor determinant.

/imgs/20120201/medioambiente6.jpg
Entre les novetats, destaca la incorporació de tres classes energètiques per sobre de la A: A+, A++ i A+++, que correspon a l’electrodomèstic més eficient. L’etiqueta serà uniforme per als 27 països que formen la Unió Europea, amb independència de l’idioma, ja que els textos que figuraven fins ara se substituiran per pictogrames. Amb aquests dibuixos, el consumidor podrà conèixer les prestacions del producte, el rendiment i les característiques d’una manera més senzilla, sense que calgui traduir la informació a totes les llengües oficials de la Unió Europea. De fet, els consumidors que van participar en estudis que provaven la nova etiqueta consideren que aquesta és més fàcil de comprendre que l’anterior.

En general s’estableix una classificació de set colors i lletres. La màxima puntuació que pot tenir un electrodomèstic és A+++, en verd fosc, i anirà seguida de A++, A+… fins a arribar a la lletra D en vermell. Però els aparells amb l’etiquetatge antic tindran com a classificació superior la A+, i la classe menys eficient serà la F.

Qui compri un electrodomèstic, per tant, ha de saber si aquest disposa de l’etiqueta vella o la reformada, perquè no és possible comparar dos aparells del mateix tipus si tenen escales diferents.

Què simbolitza cada pictograma

Cada electrodomèstic porta un grup d’icones, que donen al consumidor una informació ràpida i comprensible. Són les següents:

 • El símbol d’una aixeta seguida d’un nombre (2.700) l/annum significa que l’aparell consumeix aquesta quantitat d’aigua cada any.
 • Si es veu un bric seguit d’una xifra (300L), vol dir que aquesta és la suma del volum d’emmagatzematge de tots els compartiments.
 • La capacitat de coberts en un rentaplats s’expressa amb un plat, una copa, culleres, forquilles i ganivets, al costat del nombre de peces que es poden dipositar en l’electrodomèstic.
 • Una estrella -com la que simbolitza la neu en un mapa meteorològic- seguida d’altres de més petites i una quantitat (120L) equival a la suma de volum d’emmagatzematge de tots els compartiments on es guarden aliments congelats.
 • L’emissió de soroll se simbolitza amb una icona similar a un altaveu de perfil i unes ones de so, amb un nombre a sota, i s’expressa en decibels.
 • El dibuix d’una samarreta amb el terme “kg” sobre un nombre informa sobre la capacitat de la rentadora per al programa normalitzat de cotó a 60º o 40º a càrrega completa.
 • Per donar a conèixer el consum anual d’energia no s’utilitzen dibuixos, sinó una xifra i a sota kWh/annum.

Electrodomèstics, un per un

Refrigeradors

/imgs/20120201/medioambiente1.jpg
Els pictogrames aporten informació relativa al consum anual d’energia, la capacitat total dels compartiments d’emmagatzematge, la que correspon als aliments congelats i l’emissió de sorolls, mesurada en decibels. Per a atorgar una classificació energètica o una altra, es tenen en compte paràmetres com el consum anual d’energia, el volum i la temperatura més baixa a què poden arribar els diferents compartiments. També es valora si disposa de sistema antigebre (“no-frost”) i el tipus de construcció -si és encastat o independent-.

Hi ha aparells de refrigeració que, de manera excepcional, mostren deu classes en comptes de set. Són de tipus absorció, enfront dels més estesos, que són de compressió. Tenen una tecnologia diferent que els fa silenciosos, però al seu torn consumeixen més energia. Els paràmetres per a classificar-los són similars als de la resta de frigorífics i congeladors.

Les neveres de vins tenen una etiqueta específica, amb les mateixes característiques que els altres aparells de refrigeració, però que afegeix el nombre d’ampolles que s’hi poden refredar. La seva tecnologia també és diferent i la despesa energètica és més alta. Igual com passa amb els refrigeradors de tipus absorció, la seva classificació inclou 10 escales.

Rentadores

/imgs/20120201/medioambiente2.jpg
Amb els símbols del certificat energètic de les rentadores es coneix el consum anual d’energia, l’emissió de sorolls, la classe d’eficàcia del centrifugat, els quilos de roba que permet rentar i el consum anual d’aigua. Per a calcular els litres que utilitza a l’any, així com l’energia i l’eficàcia del centrifugat, es té en compte la despesa amb el programa de cotó a 60º a càrrega completa i parcial, aquest mateix programa a 40º a càrrega parcial i el consum en mode apagat i sense apagar.

Rentaplats

/imgs/20120201/medioambiente3.jpg
Les icones que figuren en l’etiqueta dels rentaplats indiquen el consum d’energia en un any, l’emissió de sorolls en decibels, la capacitat de coberts, l’eficàcia d’assecada i el consum d’aigua anual en litres, no per cicles com era abans. Per a atorgar la classificació energètica es mesura el consum d’energia anual dels cicles de rentat normalitzats, quan es carrega amb la capacitat de coberts declarada, la potència i el temps de durada en el mode sense apagar i en l’apagat. Com passa amb les rentadores, els rentaplats han de tenir ara una eficàcia de rentat de classe A, per la qual cosa aquest valor ja no s’indica en l’etiqueta.

Televisors

/imgs/20120201/medioambiente4.jpg
La nova etiqueta també es col.loca en els televisors amb la finalitat de mostrar el consum anual d’energia. Indica, a més, el consum de potència en mode encès, la disponibilitat d’un interruptor de posició d’apagada i la mida de la pantalla visible, mesurada en diagonal, tant en polzades com en centímetres.

Calendari d'aplicació

No tots els electrodomèstics hauran de portar de moment la nova etiqueta. En principi, s’ha donat prioritat a rentadores, rentaplats i aparells de refrigeració, però a poc a poc s’hi incorporaran els altres.

Fins al 30 de novembre de 2011, els proveïdors podien usar el nou disseny de manera voluntària, però a partir d’aquella data és obligatori que aquest primer grup d’electrodomèstics porti la certificació actualitzada, excepte si s’han posat a la venda abans de desembre d’aquest any amb l’etiqueta antiga.

Per tant, coexistiran en el mercat productes amb el nou etiquetatge i d’altres que portin l’antic. Això obliga a fixar-se una mica més en el moment de comprar un producte per a saber si la classificació està actualitzada.

A partir del mes d’abril de 2012 serà obligatori esmentar la nova classe energètica en tot el material de comunicació on s’inclogui informació relacionada amb energia, preu o dades tècniques.