Eduardo Sánchez Jacob, President de la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament

"Les ONG estem obligades a ser transparents i a retre comptes"

1 febrero de 2012

És fonamental que els ciutadans donen a les ONG?

Ara més que mai. Com que s’ha reduït l’ajuda de les administracions, necessitem més suport econòmic de la ciutadania per a mantenir els nostres projectes. Però a més, les ONG treballen on uns altres no arriben i amb els col.lectius més vulnerables, cada vegada més nombrosos.

D’alternatives per donar, no en falten. Internet i els missatges de mòbil són dues noves vies, però són segures?

Els sistemes de seguretat de donacions en línia són els habituals de compra per Internet i garanteixen que no hi hagi cap desviament de diners. Són una forma senzilla i àgil de fer un donatiu.

També es protegeixen les dades personals dels donants?

En general, el sector de les ONG compleix de forma escrupolosa la Llei de Protecció de Dades, que en garanteix la privadesa i l’ús correcte. Però, en qualsevol moment, el donant pot canviar les dades o el seu tractament.

Quina informació es pot reclamar després d’una donació?

Les ONG estan obligades a respectar sempre la voluntat dels donants en relació amb la destinació dels seus fons, com també a ser transparents, a retre comptes i a ser auditades. Les ONG envien informació periòdica als donants, els conviden a activitats o els sol.liciten que participin en accions de sensibilització. A més, la majoria publiquem la nostra activitat a Internet, però si hi ha coses sobre les quals desitgen saber-ne més, els donants poden contactar amb l’organització i conèixer amb detall la destinació de la seva donació.

Què passa si la pàgina web no està actualitzada?

Aquest és un mecanisme de comunicació de doble sentit: de l’ONG a la societat i de la societat a l’ONG. Fins i tot moltes organitzacions han incorporat mecanismes de participació en línia, com ara fòrums. Però si està desactualitzada o una persona hi troba a faltar res d’important, pot contactar amb l’organització.

O accedir a la memòria anual. És obligatori publicar-la?

Totes les ONGD associades a la Coordinadora estem obligades a publicar una memòria anual sobre activitats, programes, recursos i òrgans de govern. A més, tenim una Comissió de Seguiment del Codi de Conducta de les ONGD, amb capacitat sancionadora, i la nova normativa comptable exigeix presentar, juntament amb els comptes anuals i la memòria, un Pla d’Actuació que reculli les activitats i el seu pressupost. La transparència és un dels puntals essencials que regeixen el nostre treball i la relació amb els nostres donants.

Aposta més per sistemes interns de seguiment o per auditories externes?

Tots dos processos són complementaris. Les auditories comptables externes són habituals i les normes de justificació de fons dels grans donants són molt estrictes. També es fan auditories externes a projectes per a mesurar els resultats i els impactes i, a partir d’aquest any, les ONG de la Coordinadora hem d’auditar externament els nostres indicadors de transparència i bon govern.

L’entrada de fons públics o privats resta neutralitat en algun cas?

El risc principal per a una ONG és que els fons procedeixin de molt pocs donants, perquè poden intentar condicionar. El finançament ha de ser diversificat i, sobretot, de molts donants. Fins ara, una part important dels fons de la ciutadania es canalitzava a través de les administracions públiques, que gestionen els imposts, però aquests recursos disminueixen i apel.lem directament als ciutadans. El Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació ha reduït la seva aportació en 1.016 milions d’euros i la Secretaria d’Estat de Cooperació s’ha suprimit. Això ens fa témer que la reducció de fons recaurà sobre les partides destinades a desenvolupament, un fet molt greu perquè són les persones més vulnerables els qui més paguen la crisi.

Perillen els projectes de les organitzacions per a aquest any?

Efectivament. Encara que les ONG retallem totes les despeses que podem, si no hi ha recursos, estem obligades a tancar projectes. Això és molt preocupant perquè es minven les possibilitats d’educació, salut, alimentació o accés a l’aigua. Per això , aquest any hem de treballar amb més energia i dedicació, i demanar el suport dels qui tinguin capacitat de donar un cop de mà.

Cal una col.laboració més gran entre les organitzacions?

Potser és poc conegut, però les ONG treballem molt juntes, en terreny i a Espanya. Un bon exemple és la mateixa Coordinadora, que ha complert el 25è aniversari, i les 17 Coordinadores autonòmiques, que integren més de 500 ONG. Totes compartim valors comuns com la justícia social, la distribució equitativa dels recursos i la solidaritat amb els més vulnerables, siguin on siguin, a més de la participació i la transparència.