Trucades comercials. Per què continuen molestant-nos?

La Llei general de comunicacions prohibeix l’spam telefònic, però hi ha excepcions que permeten a les empreses persistir en aquesta pràctica. Si continuem rebent trucades no desitjades, tenim a les nostres mans alguns recursos per a poder evitar-les.
1 Gener de 2024

Trucades comercials. Per què continuen molestant-nos?

Des del mes de juny passat, la Llei 11/2022 general de telecomunicacions prohibeix les trucades comercials, també conegudes com a spam telefònic. Encara que aquesta normativa ha reforçat la protecció dels usuaris, la realitat és que encara podem continuar rebent aquestes comunicacions. Per què passa això? El marc legal permet a les empreses fer aquestes trucades comercials en dues situacions: quan hem donat el nostre consentiment exprés i previ per a rebre-les i quan es considera que aquesta informació és essencial per a protegir els nostres interessos o per a dur a terme activitats d’interès públic. D’acord amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), perquè una empresa pugui justificar l’interès legítim cal haver mantingut una relació prèvia amb la companyia, adquirint els seus productes o serveis. A més, el que vulguin oferir-nos ha de ser semblant al que ja hem contractat anteriorment. Per exemple, una asseguradora ens podria contactar per a informar-nos sobre un nou tipus d’assegurança que estan oferint a nous clients o antics.

Inscriure’ns a la Llista Robinson, un servei d’exclusió publicitària, pot ser útil. Però encara hi ha més mesures per a evitar aquestes comunicacions. I si les trucades persisteixen, ens queda la mediació o la reclamació.

Com aconsegueixen les empreses la nostra autorització?

Les empreses recorren a diferents estratègies per obtenir la nostra autorització explícita i contactar-nos amb finalitats comercials. Per exemple, quan adquirim un producte o participem en una promoció, solem compartir les nostres dades amb la companyia i, a més, atorguem permís a tercers per a fer trucades. Si volem evitar aquestes comunicacions en el futur, és fonamental revisar detalladament aquests consentiments i fixar-nos en les clàusules que acceptem. En la majoria dels casos, és una marca de verificació o una “X” que marquem en un requadre físic o virtual, sense posar-hi massa atenció. Cal recordar que, si el nostre número de telèfon es troba en una guia d’abonats, com ara directoris telefònics públics, les empreses només el podran fer servir per a comunicacions comercials si hem atorgat prèviament el nostre permís explícit, que ha de constar amb caràcter general en les guies corresponents. Fins i tot si hem acceptat rebre aquestes trucades, és important saber que les empreses han de respectar els horaris establerts: només poden trucar de dilluns a divendres entre les 9.00 i les 21.00 hores, excloent-ne els dies festius.

Des d’on ens poden trucar?

Molt probablement, i malgrat l’entrada en vigor de la llei, les últimes setmanes haurem rebut alguna trucada automatitzada en què ens parla una gravació: es continuen permetent. La llei només prohibeix expressament les comunicacions comercials fetes per persones, i exclou les automàtiques, com missatges pregravats o bots (les que estan fetes per robots).

A més, la llei s’aplica exclusivament als números fixos o mòbils assignats a Espanya. Això vol dir que podrem rebre trucades des d’un centre de trucades situat, per exemple, a Irlanda. En aquests casos, hem de denunciar el cas a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja que pot prendre mesures contra aquesta companyia, encara que sigui estrangera o faci les trucades des de fora d’Espanya. Per a evitar rebre trucades spam, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix sis recomanacions fonamentals: inscriure’s a la Llista Robinson, fer servir les diferents fórmules que ens ofereixen algunes empreses, evitar donar el nostre consentiment, exercir els nostres drets, optar per la mediació o reclamar.

Com ens podem inscriure a la Llista Robinson?

La Llista Robinson és el fitxer comú d’exclusió publicitària gestionat de manera independent per l’Associació Espanyola d’Economia Digital. Totes les empreses que tinguin previst fer campanyes publicitàries han de consultar aquest arxiu prèviament amb l’objectiu de no contactar les persones inscrites. La inscripció en aquest fitxer és gratuïta i permet seleccionar els canals –telèfon, correu postal o correu electrònic– per mitjà dels quals no volem rebre publicitat d’empreses que utilitzin les nostres dades de fonts públiques o bases de dades externes. L’efectivitat de la inscripció comença al cap de dos o tres mesos després de fer el registre. Ara bé, la Llista Robinson no s’aplica si hem atorgat consentiment explícit a una empresa per a rebre publicitat o ja en som clients. Si volem revocar aquesta autorització, s’ha de contactar directament amb la companyia.

Quins drets tenim?

A Espanya, per llei, les empreses que tracten dades personals tenen l’obligació d’informar-nos del nostre dret d’oposició; és a dir, el nostre dret a negar-nos que facin servir les nostres dades en situacions específiques, i facilitar els mitjans per a exercir aquest dret mitjançant mecanismes clars i accessibles. Per exemple, poden facilitar una adreça electrònica, permetre enviar un SMS o un missatge de WhatsApp a un determinat número o proporcionar un número de telèfon gratuït per a aquests menesters.

Quan rebem una trucada no desitjada podem demanar a l’empresa que s’identifiqui i preguntar si tenen la nostra autorització. Si estan autoritzats, podem exercir el nostre dret d’oposició o revocar el consentiment.

Dret d’oposició

L’hem de presentar a l’empresa responsable, contactant-hi per un mitjà que en deixi constància, com un correu electrònic. És important especificar clarament a la sol·licitud que no volem que facin servir les nostres dades amb finalitats publicitàries. A més, és fonamental indicar el canal pel qual rebem la publicitat i especificar les dades que volem que no siguin tractades (nom, adreça, número de telèfon, adreça electrònica…).

Anul·lar el consentiment

Si, en algun moment, atorguem el nostre consentiment per a l’ús de les nostres dades i ara volem revocar-lo, ho podem fer de diverses maneres, com ara trucant a un telèfon gratuït –que ens ha de proporcionar l’empresa– o utilitzant els serveis d’atenció al client de l’entitat responsable del tractament de dades.

Si no sabem com ho hem de fer, perquè la informació no està disponible al document original que signem o no el tenim a mà, podem sol·licitar assistència a l’entitat que està utilitzant les nostres dades. També podem buscar informació sobre protecció de dades a la seva pàgina web.

En què consisteix la mediació?

Si hem presentat una queixa a l’empresa sense èxit, es pot recórrer a l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol). Aquesta entitat ofereix un sistema de mediació voluntari i gratuït al qual s’han unit moltes empreses de telecomunicacions. Proporciona una via ràpida per a atendre reclamacions relacionades amb el tractament de dades personals, com la recepció de publicitat no desitjada. Aquest sistema funciona de manera independent a les reclamacions que es puguin fer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com podem reclamar si ens continuen trucant

Si després d’apuntar-nos a la Llista Robinson o exercir els nostres drets continuem rebent spam telefònic, podem presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per correu postal o mitjançant la seu electrònica. En els supòsits d’assetjament telefònic (quan una empresa no para de trucar tot i la nostra negativa) també podem acudir a l’organisme de consum de les diferents Administracions Públiques i presentar-hi una reclamació. Quan les empreses fan comunicacions no desitjades i de manera reiterada, constitueixen una infracció en matèria de consum.

Podem bloquejar aquestes trucades des del nostre telèfon?

A més dels consells anteriors, podem gestionar i prevenir trucades no desitjades al nostre telèfon mòbil i fix.

Activar la identificació de trucades

Si tenim un telèfon Android, és gratuït. Cal activar el servei “ID de trucada i protecció contra spam” en la configuració del nostre dispositiu. Ens permetrà veure el nom de l’empresa que ens truca, sempre que estigui registrada a Google. A Apple també és gratuït, i hem d’anar a “Configuració” > “Telèfon” > “Mostrar ID de trucada” i activar la funció. Als fixos, aquest servei té un cost i s’ha de parlar amb la companyia telefònica perquè l’activi.

Bloquejar les trucades al telèfon fix

Hem de comunicar-nos amb el proveïdor i sol·licitar l’activació d’aquest servei, que pot ser de pagament. Una vegada activat, hem de marcar *60 i seguir les indicacions. A partir d’aquest moment, quan ens intentin trucar des d’un telèfon bloquejat rebran un missatge que els informarà que el número no està disponible.

Bloquejar les trucades al mòbil

A Android. Cal obrir l’aplicació “Telèfon” al dispositiu. Tocar “Més opcions” > “Configuració” > “Filtre de trucades i de spam”. Activar o desactivar “Veure identificador de trucada i de spam”. De manera opcional, per a bloquejar les trucades de spam al telèfon cal activar “Filtrar trucades de spam”. No rebrem notificacions de trucades perdudes ni de missatges de veu, però les trucades filtrades apareixeran a l’historial de trucades.

En Apple. Podem fer servir l’opció “Silenciar números desconeguts” (operativa per a iOS 13 i versions posteriors) o una aplicació de tercers per a bloquejar les trucades no desitjades. Hem de tenir en compte que això bloqueja tant spam com altres trucades que no siguin comercials, excepte si hem intercanviat algun SMS previ o hem rebut un correu electrònic amb el número de telèfon. Per a activar “Silenciar número desconegut”, hem d’anar a “Configuració” > “Telèfon” > “Silenciar números desconeguts”. Les trucades de números desconeguts se silenciaran, s’enviaran a la bústia de veu i es mostraran a la nostra llista de trucades recents.

Demanar l’exclusió de guies telefòniques

Si volem que el nostre número de telèfon no figuri a les guies telefòniques, podem sol·licitar al nostre operador telefònic que l’exclogui d’aquestes publicacions.