Els costos extra d’un crèdit poden constituir una clàusula abusiva